Za nelegální odběry vody vyúčtovaly loni PVK čtyři miliony korun

Aktualizováno 17. února 2016 | Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě , Nápoje a voda v potravinách

vodoměr nový

Téměř čtyři milióny korun nafakturovaly Pražské vodovody a kanalizace (PVK) v loňském roce zákazníkům za nelegální odběry pitné vody a černou produkci odpadních vod. Informoval o tom dnes mluvčí PVK Tomáš Mrázek.

Ve srovnání s rokem 2014 se podle něj jedná o nárůst zhruba osm set tisíc korun. V sumě jsou zahrnuté i náklady na přešetření, způsobené škody a sankce. „Za rok 2015 jsme prošetřili 472 případů černých odběrů vody a produkce odpadních vod,“ uvedl Mrázek.

Z celkových 240 případů nelegálních produkce odpadních vod jich pracovníci PVK prokázali 78 procent. „Ve všech případech se jednalo o nepřihlášenou kanalizační přípojku či přímé napojení do revizní šachty,“ uvedl mluvčí. U černých odběrů vody PVK prošetřily 232 případů a prokázala jich 65 procent. Nejčastěji se vyskytovala neoprávněná manipulace s vodoměrem (75 %), neměřená odbočka před vodoměrem (19%) a neevidovaná vodovodní přípojka (3%).

PVK vytipovávají potenciální černé odběry kontrolou odběrných míst z vlastní databáze. Pokud stávající smlouva na vodné neobsahuje ujednání o odvádění odpadních resp. srážkových vod kanalizací pro veřejnou potřebu, provedou v nemovitosti kontrolu. PVK také kontroluje objekty, které nejsou v její databázi (jedná se o vlastní studně) s ohledem na napojení do veřejné kanalizace. Do soukromých objektů zaměstnanci PVK vstupují vždy za přítomnosti vlastníka objektu. PVK žádají i příslušný místní úřad (státní stavební dohled) o případnou pomoc. Stav vypouštění odpadních vod zjišťuje PVK také pomocí kamerového průzkumu a speciálních úkonů.

Na základě přešetření PVK stanoví výši způsobené škody. Pokud nelze objektivně zjistit dobu užívání, ani ji stanovit pomocí stavebních úřadů nebo dodavatelských organizací a užívání nemovitosti trvá delší dobu, doba trvání podle zákona o vodovodech a kanalizací se vypočítává. U fyzických (nepodnikajících) osob jsou to tři roky zpětně od data zjištění neoprávněného vypouštění. U fyzických (podnikajících) a právnických osob čtyři roky zpětně.

Naše voda, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

 

Související rubriky: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Podnikání s vodou a zákony, Statistiky a kauzy, Voda a naše peněženka, Vodovody a kanalizace