Vzorky vody z moravských studní většinou vyhovovaly

20. března 2012 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Statistiky a kauzy

100_9375 pumpa v lese

Společnost Moravská vodárenská (MOVO), provozovatel vodohospodářské infrastruktury v okresech Olomouc, Prostějov a Zlín přivítal na Dni otevřených dveří na svých objektech více než 483 návštěvníků. Informovala o tom dnes mluvčí MOVO Helena Koutná.

Den otevřených dveří se konal u příležitosti oslav Světového dne vody v pondělí 19. března odpoledne. Návštěvníci si mohli během dne otevřených dveří nechat provést rychlý mini rozbor vody ze své studny, kterou si přinesli s sebou. Na místě tedy zjistili orientační hodnoty dusičnanů, tvrdosti vody a amoniaku. Na základě orientačního mini rozboru, laborantky MOVO návštěvníkům doporučily akreditovaný rozbor, na který pak získali návštěvníci dne otevřených dveří slevu.

Výsledky z Olomoucka:

Uvedené vzorky vody byly převážněstředně tvrdé až tvrdé, rozbory nevyhověly hlavně v obsahu dusičnanů. Vody byly převážně ze studní. Zajímavý byl jeden vzorek ze studny na Olomoucku, ve které byly v minulosti dusičnany, a proto majitel studny kvůli svým dětem zakoupil domácí úpravnu vody. Tato malá úpravna měla dle slibů prodejce odstranit dusičnany a vodu zpětně namineralizovat. Bohužel domácí úpravnička odstranila nejen nebezpečné dusičnany, ale i látky ve vodě žádoucí, tedy vápník. V dnes přineseném vzorku bylo zjištěno pouze zanedbatelné množství vápníku (kolem 4 mg/l) přičemž doporučená hodnota vápníku se pohybuje mezi 40 a 80 mg/l. Z čehož vyplývá, že zakoupí-li si spotřebitelé přístroje na domácí úpravu vody, je nutno i tuto vodu průběžněkontrolovat, aby nevzniklo nebezpečí poškození zdraví.

Výsledky ze Zlínska:

Přinesené vzorky na Zlínsku pocházely ze studen a voda byla většinou velmi tvrdá, pokud nevyhovaly, tak hlavně z hlediska dusičnanů. Například tři vzorky ze studen na Zlínsku, které nevyhověly, měly hodnotu v dusičnanech nad 100 mg/l (přičemž norma je do 50 mg/l) a voda z těchto studen tedy není vhodná na pití. Návštěvníci se naučili využívat tuto akci ke každoroční kontrole vody ze svých studní.

Výsledky z Prostějovska:

Přinesené vzorky nevyhovovaly v dusičnanech (50 vzorků) a jeden vzorek v amonných iontech. Jeden vzorek ze studny na Prostějovsku měl dokonce hodnotu dusičnanů 200 mg/l, což je naprosto nevyhovující a zdraví nebezpečná voda. Počasí dni otevřených dveří přálo, a proto se na provoz přišly podívat i menší děti s doprovodem.

V rámci dne otevřených dveří mohli návštěvníci vidět v chodu unikátní technickou památku –historický parní čerpací stroj ve Chválkovicích. Dále byla k vidění moderní úpravna vody (UV) v Černovíře,Čistírnu odpadních vod Nové Sady v Olomouci a ČOV Uničov. V Prostějově si návštěvníci prohlédli ČOV Kralický Háj, na Zlínsku pak ČOV Zlín – Malenovice a nově zrekonstruovanouČOV Vizovice

Následující tabulka přibližuje počet návštěvníků a provedených orientačních rozborů vod:

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, 19.3.2012 Celkem účastníků exkurzí Počet přijatých vzorků Počet nevyhovujicích vzorků
* ČOV Nové Sady Olomouc 177 177 88
* UV Černovír Olomouc 85 104 20
* ČOV Kralický Háj, Prostějov 39 198 51
* ČOV Zlín – Malenovice 80 60 7
ČOV Vizovice 9
ČS Chválkovice, Olomouc 78
ČOV Uničov 15
CELKEM 483
* zde byly odebírany vzorky vody na minirozbor

 

Naše voda

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Statistiky a kauzy, Voda a naše peněženka