Vzácné druhy ptáků začínají opět obývat Bohdanečský rybník

27. října 2014 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

Bohdaneč - výlov - vypuštěný rybník - IMG_8709

Dosavadní  revitalizace Bohdanečského rybníka na Pardubicku zlepšila podmínky pro vodní ptáky natolik, že se do lokality po letech vrátila kolonie racků chechtavých a velmi vzácné potápky černokrké. Informuje o tom server ekolist.cz. Kompletní odbahnění rybníka a obnova rákosin by měly skončit příští rok na podzim.

„Loni jsme udělali na 15 hektarech systémy mělčin a lagun. Racků tam bylo okolo 700. Zahnízdily tu i potápky černokrké. Jsou vázané na kolonie racků a hnízdí jen asi na šesti místech v České republice,“ řekl vedoucí správy CHKO Železné hory a krajského střediska Agentury ochrany přírody a krajiny ČR Vlastimil Peřina.

Bohdanečský rybník je součástí stejnojmenné národní přírodní rezervace, která spolu s evropsky významnou lokalitou a ptačí oblastí soustavy Natura 2000 vytváří chráněné území o rozloze přibližně 300 hektarů. Patří do něj i rybník Matka a louky Zástava poblíž Dolan. Jde o jednu z nejvýznamnějších přírodních lokalit v zemi.

Z Bohdanečského rybníku se již na přelomu loňského a letošního roku začalo postupně odvážet 150 000 metrů krychlových sedimentu. Kvůli pokračování revitalizace se výlov rybníka uskutečnil už na začátku září. O tradiční výlov, který se koná vždy 28. října, však lidé nepřijdou. Rybáři ryby přelovili do rybníku Broumar u sádek.

Zdroj: Ekolist.cz., ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině, Rybářství a rybníkářství