Využijte grantu nadace a začněte lépe hospodařit s vodou

Aktualizováno 7. února 2013 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Prevence povodní, voda v krajině

ilustrační foto

V některých veřejných budovách by se již nemuselo plýtvat pitnou vodou na splachování toalet a městské parky by se mohly zalévat nasbíranou dešťovou vodou. Pomoci změnit současnou situaci nešetrného zacházení a nakládání s vodou by měly granty Nadace Partnerství nazvané Nestlé pro vodu v krajině.

Portálu Naše voda to dnes sdělila Ivana Adámková, koordinátorka kampaně Nestlé pro vodu v krajině.

O finanční příspěvek v maximální výši do 80 tisíc korun na jeden projekt je možné žádat do 30. dubna. Projekty by se měly zaměřit na úsporu pitné vody, čištění a recyklaci použité vody i zlepšovaní vsakovací schopnosti krajiny a ploch ve městech, což umožní předcházet suchu i povodním.

O grant se mohou ucházet obce, školy, sdružení a další organizace, které chtějí konkrétními kroky přispět ke zlepšení hospodaření s vodou v naší republice. V minulém roce nadace penězi podpořila například hloubení tůní a údržbu mokřadů, projekt přírodního čištění odpadní vody, umístění úsporných zařízení na školách, přestavbu starého septiku na nádrž sbírající dešťovou vodu pro zalévání i výsadbu pásu stromů, které při přívalových deštích brání spláchnutí bahna z polí do zastavěné části obce.

„Za důležité považujeme také zvyšování povědomí veřejnosti v této oblasti. Proto by měla být součástí projektu i vzdělávací část a možnost zapojit místní obyvatele do jednotlivých prací. Prakticky to může vypadat tak, že si školáci vyzkouší, jak se buduje a k čemu v krajině slouží tůňka. Netradiční řešení jako je kořenová čistička zase mohou ostatním sloužit jako inspirace a vzorový příklad,“ vysvětluje Adámková.

Výše uvedené granty jsou součástí kampaně Nestlé pro vodu v krajině. Součástí kampaně je i nyní vrcholící soutěž pro studenty středních a vysokých škol zaměřená na inovativní nápady v hospodaření s vodou (http://www.soutezprovodu.cz/). Uzávěrka soutěže je 12. února a finanční odměnou pro tři nejlepší návrhy je 30 tisíc korun. „Nestlé si uvědomuje, že zodpovědné hospodaření s vodními zdroji je bezpodmínečnou nutností. Z tohoto důvodu podporujeme aktivní organizace, odborníky i studenty, kteří usilují o neustále zlepšování v této oblasti,“ říká Jana Blecherová z Nestlé.

Informace o grantech Nestlé pro vodu v krajině: http://www.nadacepartnerství.cz/

Informace o soutěži Pro vodu – cena Nestlé za inovativní projekty hospodaření s vodou: http://www.soutezprovodu.cz/

Naše voda

 

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Prevence povodní, voda v krajině, Voda a naše peněženka, Vodovody a kanalizace