Výstavu Povodně si můžete prohlédnout v Plzni

2. srpna 2012 | Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě , Prevence povodní, voda v krajině

výstava Povodně v Plzni - foto město Plzeň

Město Plzeň si ničivé povodně v srpnu 2002 připomíná výstavou fotografií před Studijní a vědeckou knihovnou ve Smetanových sadech. Oznámil to plzeňský magistrát.

Jednadvacet snímků mapuje nejen situaci roku 2002, ale také, jaké byly povodně v následujícím roce a v letech 2006 a 2011.

V pondělí 13. srpna se od 14 hodin uskuteční vzpomínkové setkání, při kterém chce primátor Martin Baxa poděkovat za účinnou pomoc těm, kteří se v roce 2002 podíleli na záchranných a likvidačních pracích.

„Na přírodních katastrofách lze těžko najít něco pozitivního, ale povodně v Plzni roku 2002 jednu pozitivní stránku přeci jen měly. Je jím zjištění, že lidská solidarita a potřeba pomoci bližnímu v nebezpečí zcela nevymizela,“ říká Martin Baxa

Zdroj: Město Plzeň

Související rubriky: Co bychom měli vědět o vodě, Prevence povodní, voda v krajině