Výstavba obchvatu Opavy si vyžádá náhradní zásobování vodou

Aktualizováno 17. října 2011 | Rubrika: Vodovody a kanalizace

ilustrační foto

Probíhající výstavba Jižního silničního obchvatu města Opavy si na začátku listopadu vyžádá přeložení 66 metrů hlavního vodovodního přivaděče pitné vody o profilu 800 mm z vodojemu Chvalíkovice do Opavy. Oznámily to Severomoravské vodovody a kanalizace (SmVak). 

Investorem prací, které budou zahájeny o půlnoci z 2. na 3. listopadu a potrvají až do nočních hodin 3.11.2011, je Krajský úřad Moravskoslezského kraje.

Po tuto dobu musí Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava přivaděč zcela odstavit z provozu a provést na vodovodní síti města manipulace, které umožní dodávky vody jiným způsobem než obvykle. Pak bude zahájeno vypouštění a odčerpávání zbytku vody z potrubí v místě prací na propojení přeložky. Následovat budou montážní a svářečské práce, po ukončení montáže a provedení předepsaných provozních zkoušek započne postupné napouštění a tlakování celého přivaděče.

Standardní zásobování bude obnoveno až po intenzivním odkalení a kontrole kvality pitné vody.

Přerušení provozu je naplánováno na nejkratší možnou dobu, která však musí respektovat složité podmínky provádění montážních i svářečských prací v místě propojení stávajícího potrubí na nové vedení.

I přes snahu všech zúčastněných minimalizovat časovou náročnost jednotlivých úkonů nelze výluku dále zkrátit, a potrvá proto i v době odběrových špiček.

Z tohoto důvodu je společnost SmVaK Ostrava a.s. nucena přistoupit po dobu trvání prací na přeložce k úplnému přerušení dodávek pitné vody v ulicích Těšínská (v úseku křižovatka Mlýnská – OC Globus), Heritesova, Mlýnská, Ovocná, Polní (v úseku křižovatka ul. Mlýnská – ul. Polanova), Krátká, U Panského dvora, Na Dolním poli, Jateční, Polanova, Jiráskova, dále v sídlišti Kateřinky východ a Kateřinky západ.

Dodávka pitné vody v těchto lokalitách bude zajištěna náhradním způsobem – na určená místa budou rozmístěny mobilní voznice, které budou pravidelně doplňovány autocisternami. Odběratelé v uvedených místech budou o zastavení dodávky vody včas informováni vyvěšením informačních letáků. Jiné technické řešení není bohužel možné. Pokud by k tomuto omezení nedošlo, bez pitné vody by zůstalo prakticky celé město.

O náročnosti celé situace svědčí fakt, že práce na přípravě odstávky a zajištění dodávek z náhradních zdrojů byly zahájeny již počátkem letošního roku. Byla zpracována realizační projektová dokumentace, hydrotechnické posouzení vlivu výluky na systém zásobování města a připraven harmonogram provádění prací na vlastní přeložce.

V systému zásobování města Opavy pitnou vodou dojde po dobu přerušení provozu přivaděče ke změnám a manipulacím, aby bylo možno v maximální míře využít rezervní zdroje. Díky tomu zůstane dodávka vody pro většinu města zachována, změněné tlakové a průtokové poměry však v některých lokalitách mohou způsobit krátkodobé zhoršení senzorických vlastnosti vody (zákal, barva). Případně může být zaznamenáno i snížení tlaku dodávané vody.

SmVak se odběratelům omlouvá za obtíže, které mohou v souvislosti s náhradním způsobem zásobování vodou pociťovat, a děkuje jim za pochopení a trpělivost po dobu prací, jejichž konečným výsledkem bude snížení dopravní zátěže města a zlepšení životního prostředí.

Zdroj: SmVak

Související rubriky: Vodovody a kanalizace