Vysočina vyhlásila grantový program Čistá voda 2014

18. února 2014 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Podnikání s vodou a zákony

091120133101

Kraj Vysočina vyhlásil grantový program Čistá voda 2014. Oznámil to server www.dotacni.info s tím, že žádosti se přijímají do 14. března 2014.

Dotace na zásobování pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod a na ochranu před povodněmi mohou získat obce, městyse, města, svazky obcí a obchodní společnosti v regionu vlastněné z více než 50 % majetku obcemi, které jsou vlastníkem vodohospodářské infrastruktury. Celková alokace finančních prostředků na projekty realizované v rámci této výzvy je 4 000 000 Kč.

Příjem žádostí:

Do 14.3.2014.

Příjemci podpory:

Obce, městyse a města.

Svazky obcí založené podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Obchodní společnosti vlastněné z více než 50 % majetku obcemi, které jsou vlastníkem vodohospodářské infrastruktury.

Typy podporovaných projektů:

Studie nebo projektové dokumentace zejména pro územní a stavební řízení souvisejících se zásobováním pitnou vodou.

Studie nebo projektové dokumentace zejména pro územní a stavební řízení souvisejících s odváděním a čištěním odpadních vod.

Studie nebo projektové dokumentace zejména pro územní a stavební řízení staveb, objektů a zařízení řešících ochranu před povodněmi zastavěného území žadatele nebo jeho zastavěné místní části.

Forma a výše podpory:

Celková alokace finančních prostředků v rámci této výzvy 4 000 000 Kč.

Minimální dotace na jeden projekt je 10 000 Kč, maximální dotace na jeden projekt 500 000 Kč.

Dotace maximálně 70 % celkových uznatelných nákladů.

Specifika a omezení:

Místem realizace je kraj Vysočina.

Doplňující informace:

Podívejte se také na článek k této výzvě Vysočina: Grantový program Čistá voda 2014, který zjednodušeně informuje o dotačních možnostech.

Zdroj: www.dotacni.info

 

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Podnikání s vodou a zákony, Voda a naše peněženka, Vodovody a kanalizace, Výběrová řízení