Vysočina vydala kalendář s fotografiemi mostů

1. října 2013 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Přehrady a vodní díla

Belpská_lávka_Telč

Regionální mosty a lávky jsou tématem kalendáře na rok 2014, který vydává Krajská agrární komora Kraje Vysočina a Krajská hospodářská komora kraje Vysočina ve spolupráci s Krajem Vysočina.

Za objektivem stanul fotograf Vladimír Kunc. Finální podobě kalendáře předcházel pečlivý výběr námětů a míst, určených k fotografování. „Mosty, které můžeme chápat nejen jako spojení dvou břehů, ale i jako mosty mezi lidmi. Výběr mostů v kalendáři je komplexní. Nalezneme v něm nové moderní stavby, historické mosty, ale i mosty se zajímavým příběhem, tajemné a nostalgické,“ uvedl editor kalendáře Zbyněk Čech a dodal, že vedle dominantních pohledů je každá fotografie opatřena originálním popiskem se zajímavými informacemi o mostech samotných i jejich blízkém okolí a jsou také představeny turistické zajímavosti lákající k návštěvě.

K objektům, které budou v kalendáři k nalezení, patří například zimní pohled na kamenný most přes řeku Sázavu v Ronově. Tento tříobloukový most patří ke kulturním památkám a historikové odhadují jeho stáří na zhruba 500 let. Legenda dokonce vypráví, že se po něm projel i Jan Žižka. Chybět nebude například ani fotografie Belpské lávky (na ilustračním foto), která vede přes Ulický rybník v Telči. Ta byla postavena v roce 1998 a je darem švýcarského partnerského města Belp.

Kalendář byl vydán v pěti tisících výtiscích. Ty budou dle slov hejtmana Kraje Vysočina Jiřího Běhounka k dispozici nejen vydavatelům, ale i jejich partnerům. „Část edice je určena k distribuci mezi obce a příspěvkové organizace kraje. Stejně jako v minulosti se kalendář stane také dárkem Kraje Vysočina,“ dodal Jiří Běhounek. Slavnostní křest kalendáře „Mosty, co nás spojují“ proběhl v rámci akce Den s Krajem Vysočina v pátek 27. září 2013.

Naše voda – Magdalena Machová, foto: městský archiv Telč

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině