Vyšla unikátní kniha Podzemní vody České republiky

Aktualizováno 12. listopadu 2012 | Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě , Prevence povodní, voda v krajině

ilustrční grafika - čhmu

Slavnostní křest knihy Podzemní vody České republiky se uskuteční 27. listopadu od 17 hodin v salonku Břevnovského kláštera na Praze 6 za účasti ministra životního prostředí  Tomáše Chalupy. Uvedlo to ministerstvo životního prostředí.

Monografii J. Krásného et.al. Podzemní vody České republiky – Regionální hydrogeologie prostých a minerálních vod vydala Česká geologická služba za podpory Ministerstva životního prostředí.

Kniha je hydrogeologickou syntézou systematicky popisující podzemní vody na celém území našeho státu. Shrnuje výsledky regionálně hydrogeologických průzkumů a mapování za více než 40 let. Obdobná publikace, napsaná Otou Hyniem a zaměřená na celé Československo, vyšla naposledy v roce 1961. Od té doby bylo získáno enormní kvantum nových poznatků a změnila se také metodika hydrogeologického studia. Autoři nové informace analyzovali, jednotně zpracovali a výsledky shrnuli v podobě charakteristik hydrogeologických poměrů různých území a jejich porovnání v rámci celé České republiky.

Všeobecná část přináší základní informace o hydrogeologii a podzemních vodách, druhá část pak popisuje regionální hydrogeologické poměry. Publikace se dotýká i problematiky využití a ochrany podzemních vod, zasazuje naše území do středoevropských souvislostí a zamýšlí se nad dalšími směry a perspektivami oboru.

Naše voda

Související rubriky: Co bychom měli vědět o vodě, Prevence povodní, voda v krajině