Vyšla publikace „České rybníky a rybářství ve 20. století“

23. června 2015 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

ceskerybniky_0

Nakladatelství Typ vydalo pro Rybářské sdružení České republiky s podporou ministerstva zemědělství a Evropského rybářského fondu knihu „České rybníky a rybářství ve 20. století“. Rybářské sdružení o tom informuje na svých webových stránkách.

Publikace „České rybníky a rybářství ve 20. století“, podává autentické svědectví o jednom z nejstarších řemesel lidského konání – o lovu a chovu ryb. „Využívání rybího bohatství v naší oblasti nastává ve větším rozsahu v druhém miléniu po osidlování krajiny a budování prvních rybníků. Největší rozvoj chovu i lovu ryb však nastupuje ve 20. století. Technický rozvoj a nepřímo i obě světové války urychlily mořský rybolov, intenzifikaci chovu ryb ve vnitrozemských recipientech a nástup nových technologií v uzavřených systémech. Nedostatek potravin a zejména klesající úlovky mořských ryb vedly dále k podpoře nekonvenčních technologií i v tomto oboru podnikání.
Předložená publikace přehledně shrnuje výsledky a úspěchy rybářství za uplynulé století s důrazem na rybníkářství, mimoprodukční význam rybníků v oblasti bilance vody a udržení její biologické rovnováhy. Rámcově se zabývá rybářstvím a obecně i vztahem k tekoucím vodám, biodiverzitě a ochraně vody včetně nemocí ryb,“ uvádí se v úvodu knihy.

Naše voda, obal knihy: Rybářské sdružení ČR

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Podnikání s vodou a zákony, Rybářství a rybníkářství