Vyšla kniha, která mapuje proměny našeho vztahu k půdě

Aktualizováno 21. června 2015 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

kniha_puda_zdrava_ziva_urodna_titul

U příležitosti Mezinárodního roku půdy vychází kniha Půda – zdravá, živá, úrodná autora Radomila Hradila. Informovala o tom Kateřina Čapounová  z České technologické platformy pro ekologické zemědělství.

Kniha je podle ní důkazem toho, jak nástup racionality dokázal během relativně krátké doby proměnit postoj společnosti k něčemu po staletí tak pevnému a neměnnému, jako je celostní vnímání země jako „živé hmoty“ a jejího významu v našich životech. Jejím cílem je poukázat na náš současný postoj k půdě, který ve snaze o co největší objektivizaci postupně vede k nutnému odcizení, zároveň pak také čtenářům představuje osobnosti, které dokázaly z tohoto technicistního proudu vystoupit. Převážně chronologicky jsou zde seřazeny texty a přednášky od vědců, zakladatelů a průkopníků různých směrů ekologického zemědělství či půdoznalců od počátku 19. století až po současnost. Většina z nich upozorňuje na dopady, které má intenzivní průmyslové zemědělství, a hledá cesty, které lépe naplňují pojetí půdy a její úrodnosti jako živé hmoty.

Kniha čtenáře vede vývojovým myšlenkovým kruhem, od celku k detailu a zpět. Dočtete se zde o počátcích zemědělské vědy, která se poprvé snaží postihnout význam půdy pro růst rostlin, seznámíte se zde s humusovou teorií Albrechta Thaera, teorií vyčerpávání půdy a náhradou živin Justuse Liebiga či přelomovou a téměř zapomenutou prací Charlese Darwina o významu žížal pro vznik ornice. Detailní život v orné půdě popisuje ve dvacátých letech Raoul Francé, význam kořenového systému ve třicátých letech Howard J. Dittmer. V době sílící technizace prezentuje poprvé Rudolf Steiner v roce 1924 svou teorii půdy jako živého orgánu a dává tak základ biodynamickému zemědělství a následně budoucímu rozvoji dalších alternativních zemědělských přístupů. Mezi další významná jména v knize zastoupená patří Albrecht Howard, Eve Balfourová, Hans Peter Rusch, Franz Sekera, Wilfried Hartl či Vandana Shiva.

Řada textů, přestože jsou mnohdy považovány za přelomové, nebyla nikdy přeložena a v knize tak slaví svou českou premiéru. Je z nich patrné, jak těžké bylo pro vědce počátku 19. století zaujmout k půdě ryze racionální postoj a jak obtížné je dnes, v době vysoce rozvinutého průmyslového zemědělství, tento racionální postoj měnit. Autorem předmluvy je Jiří Urban, jeden z průkopníků ekologického zemědělství a v současné době ředitel Sekce rostlinné výroby v ÚKZÚZ. Knihu vydalo u příležitosti Mezinárodního roku půdy nakladatelství Fabula ve spolupráci s Bioinstitutem o.p.s.

Knihu můžete objednat e-mailem na adrese info@bioinstitut.cz
Cena 247,-Kč + poštovné. Pro členy PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců zvýhodněná cena 200,- Kč.

Naše voda, foto obálka knihy – Bioinstitut

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Prevence povodní, voda v krajině