Výsadbou nových lesů si Praha buduje své zelené plíce

12. ledna 2017 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Prevence povodní, voda v krajině

lesní porosty Praha - IMG_8692

Fádní krajina na okraji metropole zkrásní a pokryje se novými lesy. Jak totiž informuje pražská mutace deníku Mladá fronta DNES, na východním okraji Prahy u Běchovic roste zelená oáza z tisíců čerstvě vysazených buků, dubů, lip a dalších listnáčů.

Les „Robotka“ nezůstane mezi nově vysazenými porosty osamocen. Letos by měl být vysazen lesík „V Panenkách“, ale ani to nebude poslední vysazovací počin lesníků v metropoli. Ještě před pár měsíci tady rostla řepka, pronájem pole zemědělcům však skončil a plocha tak připadla lesu. „Vysadili jsme zde 53 tisíc sazenic mladých stromků, a to v prostoru sousedícím s Lítožnickými rybníky mezi Dubčí a Běchovicemi. Snažíme se, aby výsledná druhová skladba co nejvíce odpovídala přirozenému složení lesních porostů pražské oblasti,“ uvedla Petra Fišerová ze společnosti Lesy hl. m. Prahy. Základ budoucího lesa tvoří především vysazené duby, doplněné lipami a buky. K nim lesníci přidali menší várku javorů, jasanů a jilmů. Jehličnany zastupují douglasky a modříny. Východní pomezí metropole pro novou sadbu experti nezvolili náhodně, zelených ploch zde až dosud byl nedostatek. Navíc zde po dvaceti letech skončilo hospodaření farmářů. „Pronájem zemědělských ploch patřících hlavnímu městu skončil, a tak je nyní můžeme využít právě pro tyto nové plochy zeleně,“ vysvětlila pražská radní Jana Plamínková.

Další nová zeleň by se měla podle projektů objevit v Satalicích v Praze 9 a Kunraticích ve čtvrtém pražském obvodu. Praha tak získá další potřebné „zelené plíce“. „Výsadba zeleně je prostředkem ke zmírnění dopadů klimatických změn, přispívá ke zvýšení ekologické stability a přírodní hodnoty krajiny,“ vyzdvihují význam lesů odborníci. Dub, který například v Robotce tvoří hlavní podíl nového lesa, lesníci vyzdvihují pro jeho odolnost a houževnatost.

Zalesňování holých ploch v Praze není žádnou novinkou. Na přelomu 19. a 20. století se jím zabýval i zemský sněm. V roce 1903 se rozjela akce „Zemědělské rady pro Čechy“. Výsledky výsadby zeleně jsou zřetelné dodnes. Do vypuknutí Velké války v roce 1914 dělníci tehdy zalesnili přibližně 80 hektarů pražských strání především akátem. Ten spolu s borovicí černou a dubem červeným patřil i k nejčastěji vysazovaným stromům v časech první republiky. Tehdy se v Praze vysadili stromy na přibližně 200 hektarech. Největším novým zeleným lesáckým projektem po pádu režimu v roce 1989 se stal lesopark Letňany, založený před devíti lety.

Zdroj: regionální mutace Mladá fronta DNES – Praha, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová (lesní porost v areálu Prahy)

 

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Prevence povodní, voda v krajině