Výsadba remízků a alejí v okolí Říčan: Cílem je zadržování vody

8. ledna 2015 | Rubrika: Prevence povodní, voda v krajině

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

V Říčanech se od října letošního roku intenzivně snaží o návrat tradičních krajinných prvků, jako jsou aleje a remízky, do okolní krajiny. Projekt, který je financován z Operačního programu Životní prostředí, má za cíl kromě oživení životního prostředí také chránit město před povodněmi a větrnou erozí, uvedla mluvčí města Adéla Ambrožová.

Výsadba stromů a remízků doprovází zásadní investiční projekty, mezi které patří odbahnění Mlýnského rybníka a Marvánku.

Realizace projektu „Zakládání krajinných prvků v okolí Říčan“ probíhá od října 2014 a bude pokračovat do dubna příštího roku. Jde především o výsadbu alejí a remízků do české krajiny, do níž po staletí neodmyslitelně patřily. Zlikvidovány byly většinou v 50. letech po vzoru sovětského zemědělství, které propagovalo nekonečné lány.

Zalesňování jednak obnovuje přírodní ekosystém, ale plní i významnou protipovodňovou funkci. „Význam remízků a alejí je nesporný, zvlášť důležité jsou při silných deštích, kdy zabraňují splavování ornice ze svažitých polí. Hlavní funkcí je tedy zadržování vody, ochrana před erozí půdy, ale také poskytnutí přirozeného útočiště a zdroje potravy zvěři a ptactvu. U liniové výsadby je zase důležité zadržování imisí z frekventovaných komunikací a jejich funkce větrolamu,“ popsala koordinátorka projektu Jitka Wohlgemuthová.

Návrat remízů a stromořadí do krajiny je součástí koncepce, která má za cíl vytvořit ucelenou protipovodňovou ochranu Říčan a jejich okolí. K výsadbě těchto krajinných prvků dochází i v rámci obnovy a odvodnění rybníků Marvánek, Kuří, Mlýnský rybník nebo oprav povodňových škod v říčanských lesích. Plní totiž řadu funkcí – zvláště protierozní, environmentální, filtrační a estetickou.

Naše voda, foto: město Říčany

Související rubriky: Prevence povodní, voda v krajině