Výrobci spouští web pro identifikaci legálních lihovin

2. října 2012 | Rubrika: Nápoje a voda v potravinách

www.certifikacelihovin.cz_2

Unie výrobců a dovozců lihovin ČR (UVDL) spouští ve středu 3. října nový portál www.certifikacelihovin.cz. Představitelé Unie o tom informovali na tiskové konferenci.

Portál má přitom ulehčit spotřebitelům identifikaci lihovin a umožnit přímým zákazníkům UVDL získat rodný list s elektronickým podpisem s platností originálu. Konzumenti, prodejci i provozovatelé restauračních zařízení budou moci identifikovat všechny výrobky členů UVDL, která pokrývá 81 procent trhu s lihovinami.

Unie výrobců a dovozců lihovin se rozhodla spustit nový web, který pomůže vyřešit časté dotazy konzumentů, ale i provozovatelů restaurací a prodejců. „Je potřeba, aby spotřebitelé rozlišovali tři druhy lihovin,“ říká Petr Pavlík, prezident Unie výrobců a dovozců lihovin a dodává: „Lihoviny s méně než 20 % jsou a byly stále v prodeji. Lihoviny nad 20 %, které byly vyrobeny do konce roku 2011, jsou stále prodávány se starým kolkem a nepotřebují rodný list. Lihoviny, které jsou vyrobeny letos, musí být při prodeji vybaveny rodným listem.“

Jak web certifikacelihovin.cz bude fungovat?

Pro obecnou identifikaci lihovin vloží spotřebitel nebo prodejce alespoň první čtyři čísla z kolku, EAN výrobku a číslošarže. „Kde jednotlivé údaje naleznete, je vysvětleno ve zvláštních kapitolách.Šarže mohou být na různých místech na láhvi. Posléze se uživateli objeví informace o původu a originalitě lihoviny,“ vysvětluje Tomáš Otta, člen Unie výrobců  a dovozců lihovin a ředitel společnosti Global Spirits.

Pro přímé zákazníky Unie výrobců a dovozců lihovin je připravena možnost přímého stažení rodného listu. Pokud si zákazníci nejsou jisti, jestli rodný list k dané lihovině potřebují, je možné si to ve třech krocích ověřit. Prodejce vyplní, pro jaký podnik potřebuje rodný list získat a zašle si jej na zadaný email. Systém portálu mu během chvíle zjistí originalitu výrobku a informuje, zda výrobek spadá pod certifikační regulaci, případně i ověří a zašle  certifikát s platným elektronickým podpisem.

UVDL sdružuje 12 největších výrobců lihovin v ČR – na celém českém trhu s lihovinami v roce 2011 měli členové UVDL 81 procentní podíl. Hlavní cílem Unie výrobců a dovozců lihovin je hájit a podporovat zájmy svých členů vůči vnějším subjektům v České republice i v zahraničí. Konkrétní činnost je možno rozdělit do dvou oblastí. Oblast legislativní spolupráce a oblast sociální zodpovědnosti členů unie. Formou samoregulace Unie bojuje za zodpovědný přístup k alkoholu.

Naše voda

 

 

Související rubriky: Nápoje a voda v potravinách