Výpusť z Jordánu byla vyrobena ze stromu pokáceného v roce 1491

26. listopadu 2013 | Rubrika: Přehrady a vodní díla , Prevence povodní, voda v krajině

DSCN7133

V rámci celkové revitalizace táborského rybníku Jordán zkoumají archeologové již čtvrtou nalezenou historickou výpusť na návodní straně hráze. Její dřevěné konstrukce se zachovaly ve velmi dobrém stavu, informovala táborská radnice.

Velmi přesný dendrologický průzkum zatím potvrdil, že některé její části jsou vybudované z dřeva stromu, který byl pokácen v roce 1491. Podrobnější závěry archeologové zveřejní, až budou k dispozici všechny potřebné expertizy.

Tento týden se chystá vyčištění historického potrubí, které bylo pravděpodobně součástí systému zásobování města vodou, následně bude provedena další kamerová zkouška a rozhodnuto o dalším postupu.

V současnosti je voda z Jordánu vypouštěna gravitačně přes štoly. Je rovněž čerpána na sádky Štičí líhně. V šachtě uzávěrů je dokončována montáž kompozitních konstrukcí, v příštích dnech bude betonována podlahová deska a opěrné stěny.

V rámci II. a III. etapy projektu pokračuje také odstraňování sedimentu, jeho ukládání na mezideponie a převoz na skládku v Hůrce. K 31. říjnu bylo ze dna nádrže vytěženo celkem 139 615  m³ (v rámci II. etapy 129 775  m³ sedimentu, III. etapa 9860  m³). K témuž datu bylo odvezeno na skládku 95 490  m³.

Zdroj: město Tábor, ilustrační foto: město Tábor

Související rubriky: Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině, Rybářství a rybníkářství