Vyprošťování pracovního člunu na Labi neomezí plavební provoz

31. října 2011 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Přehrady a vodní díla

loň na Labi

Plavební nehoda, při které se potopil ve střekovské zdrži pracovní člun s bagrem, neomezuje a nebude omezovat plavební provoz. Pro portál Naše voda to dnes uvedl mluvčí státního podniku Povodí Labe Václav Jirásek.

Provoz přitom nebude omezen navzdory tomu, že v příštích dnech bude pokračovat likvidace potopené lodi. Bagr byl již vyzdvižen z vody a odvezen v sobotu 29. října.„Likvidace lodi bude probíhat pravděpodobně po částech, přičemž trup lodi bude rozřezán potápěčí na asi tři části, které budou opět vyzdviženy na nákladní loď a odvezeny, a to na náklady Českých přístavů, a.s.,“ konstatoval Jirásek. Jak potopený bagr, tak pracovní člun jsou přitom právě majetkem Českých přístavů. Ty také po dokončení vyprošťovacích prací vyčíslí celkové náklady na odstranění této havárie.

Nehoda podle Jiráska neměla významný vliv na kvalitu vody v Labi. „Pracovníci Povodí Labe zajišťovali ihned po nehodě v rámci své činnosti součinnost se SPS a ČIŽP, HZS a odběr vzorků znečištěné vody v Labi,“ řekl Jirásek.

Plavební dráha v místě nehody byla po dohodě se SPS Děčín vyznakována plovoucími plavebními znaky s radarovými odražeči.

Petr Havel

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Přehrady a vodní díla