Výlovů rybníků se účastní i významné osobnosti

14. listopadu 2013 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Nápoje a voda v potravinách

Hvězda_výlov01

Atraktivita podzimních výlovů rybníků, jejichž nejpočetnější přehled pro vás připravila redakce portálu Naše voda, láká kromě laické veřejnost také mnohé významné osobnosti. Bylo tomu tak například při letošním výlovu rybníka Hvězda.

Na pozvání ředitele Rybářství Litomyšl Oldřicha Holcmana se výlovu této nádrže, která byla založena v roce 1372 litomyšlským biskupem Albrechtem ze Šternberka a nese název dle rodového znaku svého zakladatele, zúčastnil také hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. Ten se živě zajímal nejen o práci rybářů se sítěmi a podběráky, kterým se nakonec podařilo vylovit 50 tun ryb (zejména šlo o výstavní kousky tolstolobiků, sumců i štik), ale také o chov ryb, hospodaření a odbyt. „Rybníky mají z pohledu kraje významnou hospodářskou i protipovodňovou funkci,“ zdůraznil hejtman Martin Netolický. Navzdory tomu, že se objem letos vylovených ryb ocitl mírně pod dlouhodobým průměrem, nedělá to zástupcům rybářství vrásky na čele. „Byl jsem ujištěn, že jich pro sváteční tabuli bude dostatek,“ poznamenal hejtman.

Rybářství Litomyšl v současné době spravuje 220 rybníků především v Pardubickém kraji. Jejich rozloha činí cca 1100 hektarů vodních ploch. Společnost celoročně prodává ryby do maloobchodní sítě i velkoodběratelům.  Většina z nich je určena na domácí trh, jde o zhruba 80 procent produkce. Zbylých 20 procent je pak určeno na export především do Německa, Polska, Rakouska, Itálie a podobně. Pro maloodběratele je pak k dispozici Rybářské obchodní centrum v Litomyšli.

Rybník Hvězda je s rozlohou 79 hektarů největší v Pardubickém kraji.

Naše voda – Magdalena Machová, foto Pardubický kraj

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Nápoje a voda v potravinách, Podnikání s vodou a zákony, Rybářství a rybníkářství