Vyhláška zakazující vodákům splouvání jezů se zřejmě změní

Aktualizováno 3. března 2016 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

vodáci Ohře - IMG_3332

Novelizované znění vyhlášky ministerstva dopravy č. 46/2015 Sb., … „o rozsahu a podmínkách užívání povrchových vod k plavbě“, se nakonec přece jen změní ve prospěch vodáků. Vyplývá to z aktuálních vyjádření zainteresovaných ministerstev pro vodácký server raft.cz.

Stávající znění vyhlášky by totiž fakticky znemožnilo vodákům splouvat jezy a propustě na vodních tocích bez souhlasu správců vodních toků, pokud by u jezu nebyla příslušná informační tabule (v dikci vyhlášky „signální znaky“). Podle Státní plavební správy prosadilo novelizované znění podmínek splouvání toků do vyhlášky ministerstvo zemědělství, přičemž motivací ministerstva mělo být údajně vyvinit se z případných nehod na jezech. Jak ale konstatoval Petr Ptáček z Vodácké školy záchrany, v historii zatím nikdo nežaloval správce vodních toků za následky nehod na jezech, neboť jejich splouvání bylo vždy aktivitou na vlastní riziko.

To bude zřejmě možná i nadále, protože podle dostupných informací vyjádřilo jak ministerstvo zemědělství, tak ministerstvo dopravy pod tlakem vodácké veřejnosti souhlas se změnou tak, aby bylo možné na vlastní riziko jezy a propustě splouvat. Potvrdil to na svém facebooku i ministr zemědělství Marian Jurečka. Podle něj by mělo novelizované znění příslušného paragrafu vyhlášky následovně: „Na povrchových vodách, které jsou vodní cestou nesledovanou, je plutí přes jezy, nebo jejich propustmi možné pouze na vlastní nebezpečí a pokud není zakázáno vlastnikem jezu, nebo signálním znakem. Plutí přes jezy nebo jejich propusti může být signálními znaky dále upraveno“. Tato formulace je přijatelná jak pro ministerstvo dopravy, tak pro Státní plavební správu, což v praxi znamená, byť s jinou formulací, návrat do původního stavu. Pokud by se vyhláška neupravila, hrozila by vodákům za nelegální splouvání pokuta až 200 000 korun.

Naše voda, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Nejčtenější, Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla