Vyhláška k ukládání odpadů na skládky je na světě

6. prosince 2016 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

divoka-skladka

Dnem 1. ledna 2017 (s výjimkou čl. I bodu 28, který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018) nabývá účinnosti vyhláška 387/2016 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky. Připomíná to ekologický portál enviweb.cz.

Uvedenou vyhláškou se mění vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb.,
o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů

Znění dokumentu je možné prostudovat na: http://www.enviweb.cz/clanek/odpady/107248/vyhlaska-kterou-se-meni-vyhlaska-c-294-2005-sb-o-podminkach-ukladani-odpadu-na-skladky

Zdroj: www.enviweb.cz, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

 

 

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace