Vyhlášení výsledků 2. ročníku soutěže Pro vodu proběhne 21. března

28. února 2014 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Podnikání s vodou a zákony

voda-v-krajine-NAP

Výsledky studentské soutěže „Pro vodu“, kterou organizuje brněnská Nadace Partnerství za finanční podpory společnosti Nestlé, budou vyhlášeny 21. března. Portál Naše voda, který je také jedním z partnerů soutěže, o tom informovala Adéla Badáňová z uvedené nadace.

Slavnostní vyhlášení druhého ročníku soutěže spolu s prezentací vítězných prací, proběhne v době od 10.00 hodin do 15.00 hodin v pražském hotelu HUB, Drtinova 10, Praha 5. Základním cílem soutěže, jejíž vítězové si odnesou odměnu v celkové výši 90 000 korun, je nalézat inovativní řešení pro lepší zacházení s vodou.

Hlavní partner soutěže, světová potravinářská jednička Nestlé, se úsporám vody věnuje dlouhodobě. Například v projektu „Nestlé pro vodu v krajině“ podporuje přírodě blízká řešení týkající se úspor pitné vody, využití dešťové vody, čištění a recyklaci použité vody nebo zlepšování vsakovací schopnosti krajiny, což umožňuje předcházet suchu i povodním. V roce 2013 se v rámci projektu rozdělilo 743 000 korun na péči o mokřady, tvorbu tůní, obnovu studánek, sběr a využití dešťové vody nebo instalaci úsporných zařízení ve školách.

Naše voda – Petr Havel, ilustrační foto Nadace partnerství

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Podnikání s vodou a zákony, Prevence povodní, voda v krajině, Voda a naše peněženka, Vodovody a kanalizace