Vychází kniha o Drahanské vrchovině

23. ledna 2017 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

Drahanská vrchovina - Stará Amatérská jeskyně

Milovníkům historie a tradic je určena kniha „Krajina příběhů: Drahanská vrchovina,“která vznikla spoluprací Místní akční skupiny (MAS) Moravský kras a Literární společnosti Pravé orechové za Slovenska. Informuje o tom web MAS Moravský kras.

Kniha lze využít jako příběhový bedekr k návštěvě zajímavých lokalit Drahanské vrchoviny. Drahanská vrchovina je geomorfologický celek spadající pod Brněnskou vrchovinu. Svůj název získala podle městysu Drahany na Prostějovsku, který je nejvýše položenou obcí její východní části. Vzhledem k tomu, že lokalita leží ve srážkovém stínu Českomoravské vrchoviny, je velmi chudá na povrchové vodní zdroje i na zásoby podzemních vod. Nemá velké toky, jedná se o pramennou oblast tvořící rozvodí řek Moravy a Svratky, drobné potoky jsou odváděny říčkou Hanou a Hloučelou do Moravy a Litavou a Svitavou do Svratky.

Dobrovolný svazek obcí „Drahanská vrchovina“ byl založen v roce 2000 zástupci 11 obcí, ležících západně od města Vyškova, na okraji Drahanské vrchoviny. Svazek obcí vznikl s cílem prosazovat a chránit společné zájmy obcí ve svazku sdružených a spolupracovat zejména při řešení problémů v oblasti školství, sociální péče, zdravotnictví, životního prostředí, ale i při zabezpečení čistoty obcí, shromažďování a odvozu komunálních odpadů, při zásobování vodou a čištění odpadních vod, při záchraně kulturního dědictví, obnově technické infrastruktury a při rozvoji cestovního ruchu. Mikroregion Drahanská vrchovina je jedním z pěti mikroregionů sdružených v MAS Moravský kras.

Naše voda, foto: Bílá voda v povodňové chodbě Staré Amatérské jeskyně, autor Jiří Komárek wikipedia

 

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině