Vychází brožura o přírodních hodnotách údolí Rudolfovského potoka

21. ledna 2017 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

Rudolfovský potok - František Nárovec

V nejbližší době vyjde pro širokou veřejnost brožurka o přírodních hodnotách v údolí Rudolfovského potoka zpracovaná zapsaným spolkem Náš domov, která vychází s podporou Jihočeského kraje. Informuje o tom portál enviweb.cz.

Brožura v počtu výtisků 3 tisíce kusů v mnoha ohledech navazuje na biologický průzkum této lokality, do kterého se z velké části zapojili také místní obyvatelé. Seznámí zájemce se stručnou historií území ohledně těžby stříbrné rudy a úpravnictví, geologickou stavbou, faunou, flórou a přírodními zajímavostmi údolí. Text doprovázejí desítky fotografií, včetně unikátních záběrů z dronu. Autoři textů a fotografií je z velké většiny poskytli zdarma, za což jim patří velké poděkování. Totéž platí i pro připravovanou informační tabuli, pro kterou poskytlo pozemek před vstupem do údolí Děkanství u kostela sv. Mikuláše České Budějovice. Osazení tabule se plánuje na jaře roku 2017.

Brožury budou zdarma k dispozici např. v Hornickém muzeu v Rudolfově, Turistickém informačním centru v Českých Budějovicích a budou poskytnuty také okolním obcím, aby mohly propagovat krásnou přírodu v okolí. Na konci publikace a na informační tabuli lze také nalézt znaky většiny okolních obcí a měst sousedících s údolím a dalších subjektů, které podpořily zachování údolí Rudolfovského potoka v současném stavu registraci významného krajinného prvku Rudolfovský lom.

Rudolfovský potok je pravostranným přítokem Kyselé vody v okrese České Budějovice. Pramení ve svahu kopce Baba v Lišovském prahu a protéká rybníky Mrhal, Jarval, Královský rybník, Kačer a Čertík. V údolí Rodulfovského potoka nad Rudolfovem žijí ohrožené druhy ptáků (ledňáček říční, dudek chocholatý, výr velký), v bývalém lomu včelojed lesní, ve vodě pak raci a vydry. Z vodních rostlin se vyskytují blatouchy, lekníny a plavín štítnatý, v Rudolfovském lomu ohrožení obojživelníci a některé vzácné druhy motýlů. Agentura ochrany přírody a krajiny evidovala v lokalitě v roce 2015 celkem 28 chráněných druhů organismů a dalších 8 zařazených do červeného seznamu ohrožených druhů.

Zdroj: enviweb.cz a Naše voda, ilustrační foto (Rudolfovský potok) František Nárovec

 

 

 

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Prevence povodní, voda v krajině, Rybářství a rybníkářství