Výbor životního prostředí navštívil mokřady Horní Jizery

Aktualizováno 30. května 2014 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

Jizerské bystřiny

Mokřad Horní Jizera se stal jedním z míst exkurze po lokalitách Horní Jizery, kterou obsolvovali členové Výboru zemědělství a životního prostředí. Informoval o tom Liberecký deník.

Zmiňovaný mokřad je zapsán mezi nejvýznamnějšími mokřady celého světa. Lokalita, která se skládá ze dvou částí o celkové výměře 2 303 ha, je územím s mimořádnými krajinářskými a přírodními hodnotami. „Plošně větší část se nachází ve východní části Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory při hranici s Polskem. Menší část je pak situována v náhorní oblasti Jizerských hor a prochází jí hlavní evropské rozvodí rozdělující úmoří Baltského a Severního moře,“ přiblížil oblast místopředseda Výboru zemědělství a životního prostředí Jaroslav Podzimek.

Exkurzi po lokalitách Horní Jizery vedli Jiří Hušek a Šárka Mazánková ze SCHKO Jizerské hory. Členové Výboru navštívili nejdříve Klugeho louku – druhou největší rašelinnou louku v Jizerských horách. Zde se dozvěděli praktické informace o ochraně rašelinišť a také, že revitalizace rašelinišť má význam i při prevenci povodní. Seznámili se mimo jiné i se situací přísně chráněného tetřívka obecného na území Jizerských hor. Následovala návštěva přírodní rezervace s přísně chráněnou upolínovou loukou přímo v osadě Jizerka. Žlutá barva upolínu evropského je v jarním období dominantou této osady. Na závěr členové Výboru navštívili vyhlídkovou věž v Přírodní rezervaci Na Čihadle.

Zdroj: Liberecký deník, ilustrační foto Naše voda

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Prevence povodní, voda v krajině, Rybářství a rybníkářství