Všechno je jinak: Kontaminované splašky rybám svědčí

Aktualizováno 14. srpna 2014 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Nápoje a voda v potravinách

okoun říční - osel1407841308

Ještě doslova včera měli vědci, výzkumníci, ochránci životního prostředí i laická veřejnost za to, že pozůstatky antibiotik a lidských léků rybám žijícím v odpadních vodách škodí. Jak ale uvádí populárně-vědecký server osel.cz., je tomu přesně naopak.

Do současné doby platilo, že kontaminace odpadních vod, zvláště u těžko rozložitelných zbytků léků, je pro ryby a všechny v takové vodě žijící organismy pouze škodlivá. Minimálně v případě běžně používaného tlumícího léku Oxazepam to ale neplatí. Výzkumníci totiž tento lék podávali okouním jikrám a po jejich vykulení sledovali, jak to s rybkami zamává. Čekali, že chemií přiotrávený plůdek bude více mřít. Krmili je měsíc jako v přírodě a pečlivě sledovali úhyny v pokusu a v kontrole. Nejen, že nezjistili, že by rybkám lék narušil jejich embryonální vývoj, ale museli konstatovat, že úmrtnost plůdku se snížila. Okounci z ošetřených jiker byli celý měsíc mnohem aktivnější a žravější a pochopitelně se to projevilo i jejich zvýšenými vyhlídkami na přežití. Suma sumárum, nedobrovolná léčba lidským uspávadlem šance na přežití rybám výrazně zlepšila.

Korunu tomu dal další pokus. Ten potvrdil, že prospěšnost léku se netýká jen rybí drobotiny. Když v jezeře odchytili dvouletky a dali je do 600 litrové nádrže s přirozenou stravou (dafnie) a krmením dvakrát denně, zjistili, že i na velké ryby chované prakticky v přirozených podmínkách měl oxazepamový lektvar pozitivní efekt. Na kontaminaci reagovaly dospělé ryby stejně jako plůdek – prokazatelně menšími úhyny a lepším přežíváním populace. Pozitiva se projevila již u koncentrací, které se dají naměřit i v řekách protékajících městy vybavenými těmi nejmodernějšími čističkami, jako je tomu například v Uppsale. Od reziduí látek, jako jsou antibiotika, by se případný pozitivní efekt na zvířecí organismy dal očekávat. U zklidňujících léků to je poněkud překvapivý poznatek.

S naší stávající představou, že léky na zklidnění svým tlumivým efektem rybám škodí a jejich šance na přežití zhoršují, to je nejspíš přesně opačně. Jsme tím stejně zaskočeni, jako před časem snahou vyšlechtit ryby na co největší přírůstky. Tehdy šlo zase o výběr těch největších kaprů do reprodukce. Potomstvo kapitálních úlovků ale zdědilo po svých  rodičích agresivitu. Ta ale se ale ve společnosti stejně agresivních ryb ukázala být kontraproduktivní. Místo očekávaných přírůstků a baculatých těl velkou část energie z přijaté potravy ryby promrhaly na vzájemné šarvátky a výsledkem byli samí hubeňouři.

Podobně to může fungovat v případě účinků farmak dostávajících se do řek s odpadními vodami. A i když se nám to nemusí líbit, všechna rezidua nemusí organismům škodit. Jak se ukázalo, po některých mohou být ryby zdravější s většími šancemi na přežití.

Zdroj a foto (redakčně kráceno): www.osel.cz., primární zdroj: J. Klaminder, M. Jonsson, J. Fick, A. Sundelin a T. Brodin., The conceptual imperfection of aquatic risk assessment tests: highlighting the need for tests designed to detect therapeutic effects of pharmaceutical contaminants, Environ. Res. Lett. 9, 2014

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Nápoje a voda v potravinách, Podnikání s vodou a zákony, Rybářství a rybníkářství, Vodovody a kanalizace