Co vše připravila a připravuje Platforma pro krajinu Strategie AV21

4. srpna 2017 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

ČR málo vody

Nové publikace, připravované semináře a celou řadu dalších aktivit shrnuje aktuální letní zpravodaj Platformy pro krajinu, která působí v rámci programu Rozmanitost života a zdraví ekosystémů pod záštitou Strategie AV21. Informuje o tom Petr Petřík, koordinátor Platformy pro krajinu Strategie AV21.

Na počátku května vyšla v edici Průhledy nakladatelství Academia nová kniha Krajina a lidé, která je společným dílem více jak 60 spolupracovníků z 19 institucí. Úspěšně proběhl také seminář o propojení politiky a vědy, na kterém mj. promluvil i člen DG SANTE Evropské komise Ladislav Miko. Zde přinášíme tiskovou zprávu.

Do konce srpna probíhá ve spolupráci s Botanickým a Sociologickým ústavem AV ČR anketa „Jak vnímáme hospodaření v našich lesích“. Anketu najdete zde. Vystoupení zakládajícího člena Platformy, prof. Josefa Fanty máte možnost sledovat 5. září v pořadu Focus Václava Moravce, v němž bude mluvit mimo jiné o změně přístupu hospodaření v krajině.

V Brně proběhne ve dnech 5. – 6. září 19. pracovní zasedání Rady Evropy k implementaci Evropské úmluvy o krajině. Registrovat se je možné do 15. srpna zde. Česká společnost pro ekologii pořádá ve dnech 25. – 27. září konferenci v Praze v Suchdole (http://www.cspe.cz/konference-ekologie-2017-25-279-2017). Termín pro registraci příspěvků je do 11. srpna.

Všechny informace o platformě naleznete na www.nasekrajina.eu.

Platforma pro krajinu je mezioborové seskupení lidí z řad odborné, ochranářské veřejnosti, státní správy a politiky, kterým není lhostejný osud naší krajiny. Čerpají přitom z Evropské úmluvy o krajině.

Naše voda, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Podnikání s vodou a zákony, Prevence povodní, voda v krajině, Rybářství a rybníkářství, Voda a naše peněženka