Vřesoviště a louky v NP Podyjí čistí dělníci od náletových keřů

27. března 2015 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

NP Podyjí vřesoviště

Podyjská vřesoviště, stepní trávníky a louky procházejí v současné době pravidelnou údržbou. Informuje o tom poslední vydání elektronického zpravodaje Národního parku Podyjí (NP) Podyjské e-listí.

Dělníci čistí lokality od náletových keřů například u Popic a Havraníků, u Devíti mlýnů, na Hradišťských terasách nebo na louce pod Šobesem. Vytvoří tak prostor pro rostliny a živočichy pro tyto lokality typické. „Zásah je zaměřen na přehoustlé porosty náletových dřevin, které je potřeba čas od času proředit. Porosty nejsou odstraňovány kompletně. Na místě necháváme především vzácnější druhy keřů nebo porosty atraktivní pro hnízdění pěvců,“ vysvětlil Robert Stejskal ze Správy NP Podyjí. Lesní dělníci vřesoviště zbavují především náletových růží, trnek nebo janovce.

„I když celková plocha vyřezávaných dřevin se může zdát pro nezasvěceného pozorovatele obrovská, podle našich poznatků jsou zásahy stále příliš mírné. Většina lokalit tak postupně zarůstá. Některé se už změnily v les,“ dodal Stejskal. Ošetřené plochy budou správci parku v následujících letech udržovat pastvou nebo sečením. I tak bude pravděpodobně nutné se na místa po několika letech vrátit a znovu nálety prořezat.

Území národního parku zahrnuje místa, která jsou ponechaná přirozenému vývoji. Jsou to především lesy v jeho první zóně. Naopak vřesoviště, louky nebo stepní trávníky, vytvořené díky staleté hospodářské činnosti člověka, potřebují trvalou péči. Správa NP Podyjí do jejich vývoje plánuje zasahovat i v následujících letech.

Zdroj a foto: NP Podyjí

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině, Rybářství a rybníkářství