Vojenské lesy obnoví v Ralsku rybníčky, nádrže i tůňky

5. dubna 2016 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Podnikání s vodou a zákony

výlov Dolanský rybník - 2015 -IMG_6116

Detaily o úmyslu státního podniky Vojenské lesy a statky (VLS) investovat do obnovy malých vodních ploch 100 milionů korun, o němž již portál Naše voda informoval, zveřejnila liberecká mutace deniku.cz.

Například na území ve správě divize VLS v Mimoni by měly být v nejbližších měsících za 7,5 milionu korun obnoveny další tři vodní nádrže a rybníčky. K tomu Vojenské lesy a statky plánují výstavbu celé řady malých vodních tůní a nádržek. Investice v bývalých vojenských újezdech Ralsko a Mladá míří do drobných vodních staveb s maximální rozlohou do dvou hektarů. „Smyslem těchto investic není chov ryb, primárně nám jde o zvýšení biodiverzity území, tedy druhové rozmanitosti přírody v dané lokalitě, a optimalizaci vodního režimu v krajině,“ vysvětli ředitel mimoňské divize VLS Roman Vohradský.

Většinou se jedná o obnovu rybníčků a nádrží, které byly kdysi součástí krajiny, před desítkami let však zanikly. Za tři a půl milionu korun plánují lesníci z Ralska stavbu rybníku Novodvorský V. na vodní kaskádě na Svébořickém potoce u Mimoně, bezmála čtyři miliony korun půjdou do obnovy přírodních lesních nádrží Lutovník a Knížecí. Rekonstrukce by se měla dočkat také hráz s výpustním zařízením rybníku Držník na Hradčanské kaskádě.

„Vlastně jde o rehabilitaci krajiny našich prarodičů. Investujeme hlavně do vodních děl, která historicky byla kdysi součástí naší lokality, měla v ekosystému svoji funkci, oživovala daný prostor o drobné obojživelníky a další živočichy, sloužila zvěři jako napajedla a udržovala v lokalitě život i v obdobích sucha. V zásadě se tak vracíme k moudrosti našich předků,“ doplnil ředitel Vohradský.

Státní podnik přitom počítá, že velkou část investic pokryje z dotací určených na zvýšení biodiverzity krajiny z evropských strukturálních fondů.„U většiny těchto investic jsme podali, nebo podáme žádost, o dotační podporu z Operačního programu Životní prostředí. Dotace by tak měla pokrýt až 70 procent nákladů,“ uvedl ekonomický náměstek VLS Zdeněk Mocek.

Zdroj: www.denik.cz, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová (VLS – Dolanský rybník)

 

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině, Rybářství a rybníkářství