Vody v přehradách na severu Moravy přibylo

12. února 2015 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

Slezská harta - IMG_7873

Ještě počátkem ledna vodohospodáři hlásili, že zásobní prostory některých přehrad v Moravskoslezském kraji nejsou zcela naplněny. Jak ale informoval Moravskoslezský deník tento týden, situace se změnila.

Základním důvodem je sněhová nadílka v posledních dnech, která se projevila v naplněnosti zásobních prostor v přehradách, hladin řek i menších toků. „Průtoky v řekách jsou na úrovni 270ti až 180denní vody, v některých profilech (zejména na horních tocích) jsou i průtoky 90denní. V Ostravici ve Slezské Ostravě je momentální průtok 11,6 metru kubického za sekundu, což je 180denní voda,“ uvedl obchodní ředitel Povodí Odry Čestmír Vlček. Ještě počátkem letošního ledna přitom protékalo v tomto místě řekou Ostravicí jen 5,8 kubického metru za sekundu.

„Přehrady s výjimkou nádrže Šance a Slezské Harty mají zásobní prostory naplněné, retenční prostory volné. Šance mají stále uměle sníženou hladinu kvůli stavebním pracím. Slezská Harta je naplněna z 94 procent. Zásoby vody ve sněhu v povodí Slezské Harty jsou přibližně shodné s volným zásobním prostorem,“ upřesnil obchodní ředitel Povodí Odry.

Zásoby vody ve sněhu, který leží nad dalšími přehradami v našem kraji, podle něj odpovídají zhruba 50 až 60 procentům běžného stavu zásob v tomto období. „Při celoplošném tání se však pouze část vody v povodích jednotlivých přehrad může zadržet v přehradách. Tam, kde přehrady nejsou, musí voda odtéct vodními toky bez možnosti ovlivnění průtoků. Podle dlouhodobých předpovědí se však neočekává v únoru výraznější oteplení. To znamená, že v noci mají být teploty pod nulou, přes den nad nulou, a rychlejší tání se tedy neočekává,“ uvedl dále Čestmír Vlček. Jak vysvětlil, případné snižování hladin v přehradách by mohlo být aktuální až v případě, pokud by meteorologové ve své předpovědi avizovali výraznější oteplení.

Zdroj: Moravskoslezský deník, foto naše voda – Nina Havlová (Slezská Harta)

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině, Rybářství a rybníkářství