Vodu a bahno nad Letonicemi zachytí hráz

4. února 2014 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Podnikání s vodou a zákony

Eroze - VÚMOP - 51

Letoničtí budou moct od letošního roku klidněji spát i v období přívalových dešťů. Jak totiž informovala jihomoravská mutace deníku.cz, Státní pozemkový úřad (SPÚ) vytvoří na severním okraji vesnice protierozní opatření, která vodě zabrání v páchání škod.

„Opatření vzniknou v místě zvaném Pod Kyhelcem, bezprostředně nad zastavěnou částí obce. Zástavba pod lokalitou je totiž v současnosti ohrožená povodňovými průtoky. Proto vytvoříme zemní hráz, která zachytí odtok v místě údolnice a také dva zatravněné svodné průlehy,“ nastínila mluvčí SPÚ Monika Machtová. Úřad, který v loňském roce navázal na činnost bývalého Pozemkového fondu České republiky a pozemkových úřadů, myslí i na odvod vody. „V plánu je také zařízení, kterým docílíme bezpečný svod vody do kanalizace v obci,“ upřesnila Machtová.

V dotčené lokalitě jsou momentálně zemědělsky obhospodařované pozemky. „Protierozní opatření tak vycházejí z plánu komplexních pozemkových úprav a jejich účelem je zabránit vodě z přívalových dešťů v páchání škod. Pracemi dojde ke změně současného stavu, kdy se přívalové srážky nestačí vsakovat do půdy a odnáší s sebou zeminu,“ vysvětlila mluvčí.

O výstavbu protierozního opatření zažádala sama obec Letonice, její starosta Jiří Skokan se však k plánované akci odmítl vyjádřit. „V současné době už nicméně máme výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu. Cena se bude pravděpodobně pohybovat okolo dvou milionů čtyř set tisíc korun,“ řekla Machtová.

Částečná ochrana vesnice začne vznikat na jaře. „Předpokládáme, že stavební práce zahájíme už letos v březnu,“ doplnila mluvčí úřadu.“

Zdroj: www.denik.cz, ilustrační foto VÚMOP

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině, Voda a naše peněženka