Vodovody a kanalizace Hradec Králové evidují svůj majetek

13. července 2015 | Rubrika: Podnikání s vodou a zákony , Statistiky a kauzy

ČOV HK - čištění vody - IMG_3891

Nedávná kontaminace veřejného vodovodu závadnou vodou v místních částech hlavního města Prahy Bubenči a Dejvicích přiměly vodárenskou společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. provést v červenci operativní inventuru evidence svého majetku.

Informoval o tom technicko-provozní náměstek společnosti Pavel Loskot s tím, že smyslem bylo zrevidovat informace o umístění a uložení veřejných vodovodů a kanalizací v regionu své působnosti (okres Hradec Králové) a případně tak preventivně zamezit neodbornému zásahu do těchto vedení, který by mohl souviset s výstavbou investic jiných investorů, realizovaných v blízkosti těchto sítí.

Společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové vlastní 1.316 km vodovodní sítě, přičemž za posledních 20 let se její délka zvýšila o 126% (o 729 km). Více než 80% je řádně geodeticky zaměřeno, 15% je evidováno na základě informací z projektových dokumentací a 4% zakreslena přibližně, s přihlédnutím k odbornému odhadu. Pouze o jednom procentu nejsou informace dostupné. Co se týče stokové sítě, tak z jejích 520 km je zaměřeno geodetem 90% a 9% informací pochází z projektových dokumentací bez ověřené skutečnosti. Stejně jako u vodovodu, 1% kanalizačních sítí v evidenci chybí.  Společnost sice podle Loskota považuje stav evidence svých sítí za velmi dobrý, avšak uvědomuje, si stále existuje potenciál pro zlepšení. Proto plánuje v blízké budoucnosti provést přesné doměření a doplnění všech neúplných či chybějících dat do svého geografického informačního systému.

Vodovodní a kanalizační sítě společnosti slouží 160 tisícům obyvatel regiónu.

Naše voda, foto Naše voda – Nina Havlová

Související rubriky: Podnikání s vodou a zákony, Statistiky a kauzy, Vodovody a kanalizace