Vodojem u obce Smolnice bude zmodernizovaný

28. dubna 2014 | Rubrika: Vodovody a kanalizace

vod

Severočeská vodárenská společnost (SVS) začala s rekonstrukcí vodojemu u obce Smolnice. Uvedl to mluvčí SVS Jiří Hladík.Vodojem Smolnice leží mezi obcemi Smolnice a Hříškov. Jde o zemní dvoukomorový vodojem o objemu 2×150 m3, který je součástí vodovodu Louny. Je zásobován pitnou vodou z úpravny vody Hradiště a III. Mlýn. Z něj je voda čerpána dál do vodojemů Hříškov a Panenský Týnec. Ačkoliv je vodojem vybudovaný poměrně nedávno, v roce 1995, je ve špatném technickém stavu. Projevují se důsledky stárnutí materiálů, vnitřní vlhkostní expozice a vnějších povětrnostních vlivů. Mají dopad na kvalitu betonu, krytí výztuže, tepelně-izolačních vlastností a větrání, což se negativně projevuje na použitelnosti a trvanlivosti objektu.

SVS rozhodla o rekonstrukci objektu tak, aby byla zajištěna shoda se zněním stávajících ČSN. Dojde k realizaci opatření, která zajistí odvětrávání dříve nevětraných prostorů akumulačních nádrží, komor akumulačních nádrží a manipulační komory. Nosná železobetonová konstrukce stropů bude kvůli korozi sanována. Dojde k částečné demolici stávajících konstrukcí, např. vstupní komory akumulačních nádrží. Nově bude mít zateplené zdi a prefabrikovanou nosnou konstrukci střechy. Jinde dojde k odstranění porušených vnějších a vnitřních omítek, k jejich doplnění a k aplikaci paropropustných impregnačních nátěrů a vodoodpudivých fasádních nátěrů. Na podlahy se použije stěrka s ochranným nátěrem. Kovové dveře dostanou antikorozní nátěry.

Co se týče technologie, dojde k náhradě sacích košů v akumulačních nádržích za nerezové a v armaturní komoře budou vyměněna čerpadla. Ostatní armatury dostanou ochranné nátěry. Dojde k rekonstrukci původní elektroinstalace. Závěrem budou u objektu provedeny menší terénní úpravy, zejména pro odvod dešťové vody.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 14. dubna 2014. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 30. června 2014.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Louny, kde je pro rok 2014 naplánováno celkem 26 staveb za 81,2 milionů korun bez DPH. Celkový plánovaný objem investic vč. strategických pro tento okres je 91,3 milionů korun.

Naše voda

Související rubriky: Vodovody a kanalizace