Vodojem „Kámen“ v Děčíně se opravuje

Aktualizováno 14. listopadu 2012 | Rubrika: Vodovody a kanalizace

Severočeská vodárenská společnost (SVS) provádí rekonstrukci děčínského vodojemu „Kámen“. Informoval o tom mluvčí SVS Jiří Hladík.

„Objekt i technologické vybavení vodojemu vykazují po letech provozu řadu poruch nehavarijního charakteru. Rekonstrukce přispěje do budoucna k bezporuchovému zásobování pitnou vodou pro obyvatele Děčína. Jde o stavbu z kategorie obnovy majetku, do které směřujeme téměř 70% z celkového letošního rozpočtu na investice, řekl Bronislav Špičák, generální ředitel SVS

Hlavním důvodem špatného technického stavu objektu vodojemu je nedostatečné větrání armaturní komory a netěsnost vstupních dveří do akumulace. Projevuje se také špatný stav střešní krytiny a klempířských prvků. V důsledku toho je narušená železobetonová nosná konstrukce, jsou poškozené zdivo, fasáda i vnitřní omítky objektu. Jsou zkorodované ocelové dveře, zábradlí, žebříky, potrubí a armatury.

V rámci investiční akce SVS dojde k provedení nové střešní krytiny, provedení svislé hydroizolace a sanace stropů, otlučení omítek a provedení nových. Dojde také k výměně dveří a osazení nových plastových s těsněním proti prachu, k osazení větracích mříží a turbín. Ocelové potrubí a vnitřní pochůzné lávky a plošiny budou odrezeny a opatřeny ochranným nátěrem. Ocelové žebříky budou nahrazeny nerezovými. Bude odstraněna nefunkční vzduchotechnika a nahrazena novou v materiálu odolávajícím agresivnímu prostředí ve vodojemu.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 11. října 2012. Stavební práce začaly ve 43. týdnu a mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 10. prosince 2012. Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Děčín, kde je pro rok 2012 naplánováno v této kategorii celkem 16 staveb za celkových 55,67 milionů Kč bez DPH.

Naše voda

Související rubriky: Vodovody a kanalizace