Vodohospodářskou infrastrukturu v Plzni bude od roku 2016 provozovat město

Aktualizováno 24. ledna 2013 | Rubrika: Podnikání s vodou a zákony , Vodovody a kanalizace

ilustrační foto

Od roku 2016 bude na základě rozhodnutí zastupitelstva provozovat plzeňskou vodohospodářskou infrastrukturu městem vlastněná organizace. K rozhodnutí o určení způsobu provozování infrastruktury museli zastupitelé přistoupit vzhledem k podmínkám pro čerpání dotací Evropské unie, oznámil dnes plzeňský magistrát.

Zastupitelé volili ze dvou variant, které formou studie proveditelnosti zpracovala odborná firma Mott MacDonald. První varianta počítala s tím, že provozovatel infrastruktury bude vybrán v rámci koncesního řízení, jehož nezbytnou podmínkou bude 100% odkup akcií společnosti Vodárna Plzeň, a.s., jejímž většinovým vlastníkem je nyní skupina Veolia Voda Česká republika a.s. (Veolia).

Schválena byla varianta druhá, v níž město na základě smlouvy se společností Veolia z listopadu 2010 odkoupí v polovině října roku 2015 celkem 98,3 % akcií za cenu v maximální výši 711 milionů korun, čímž se stane stoprocentním vlastníkem této společnosti.

„V dalším kroku město pověří tuto již ´městskou´ organizaci provozováním infrastruktury formou ´přímého zadání´. V tomto finančním modelu dojde k restrukturalizaci majetkového vlastnictví, neboť je nutné naplnit podmínky evropských dotací tak, aby majetek pořízený s přispěním těchto finančních prostředků zůstal nadále ve vlastnictví města,“ řekl ekonomický náměstek primátora Martin Zrzavecký.

Na konci roku 2004 získalo město Plzeň dotaci z Fondu soudržnosti pro projekt „Doplnění vodohospodářské infrastruktury města Plzně“ v hodnotě 39 milionů eur (v té době přes 1,1 miliardy korun). V roce 2010 byly předloženy do Operačního programu Životní prostředí dva projekty Čistá Berounka, které jsou v současné době budovány. Celková výše přidělené dotace na oba tyto projekty je 585 milionů korun bez DPH.

Na začátku minulého roku byla do téhož operačního programu předložena žádost na rekonstrukci a modernizaci úpravny vody s očekávanou výší dotace 714 milionů korun bez DPH. Celková hodnota schválených a připravovaných projektů, které jsou spolufinancovány z evropských dotačních titulů, činí 1,685 miliardy korun bez DPH. Dotace z evropských fondů přispěly k zásadnímu zkvalitnění technické základny pro úpravu vody v Plzni.

Zdroj: Město Plzeň

Související rubriky: Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace