Vodohospodářské stavby roku 2014: Revitalizace nivy Rájov

3. dubna 2015 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

Povodí Ohře - niva Rájov

Jednou z oceněných staveb v soutěži Vodohospodářská stavba roku 2014, o jejíž výsledcích portál Naše voda informoval, byla také stavba s názvem: DVT – Revitalizace vodního toku a nivy Rájov. Stručný popis stavby dnes prezentoval státní podnik Povodí Ohře.

Náklady na projekt dosáhly necelých čtyř milionů korun a byly financovány ze zdrojů EU v rámci Operačního programu životní prostředí, předmětem podpory byla revitalizace vodního toku v katastrálním území obce Rájov u Mariánských Lázní. V rámci realizace akce bylo vytvořeno nové otevřené koryto, do kterého byl převeden původně zatrubněný tok. V údolní nivě bylo vybudováno 6 neprůtočných tůní a 2 tůně průtočné sedimentační. Součástí realizace byla i výsadba doprovodné zeleně.

Naše voda, foto (po realizaci) Povodí Ohře

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině, Rybářství a rybníkářství, Voda a naše peněženka, Vodovody a kanalizace