Vodohospodářské stavby – investice Lesů ČR do budoucnosti

29. června 2016 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Podnikání s vodou a zákony

Lesy ČR - oprava koryto Hodonínka

Státní podnik Lesy České republiky (Lesy ČR) investoval v posledních třech letech zhruba 1,5 miliardy korun do vodohospodářských staveb. Poukázala na to dnes mluvčí Lesů ČR Eva Jouklová.

Na správu 38 tisíc kilometrů malých vodních toků v zemi vynaložil podnik Lesy ČR v roce 2015 celkem 458,7 milionů korun. Letos jsou v plánu 300 milionové náklady do 330 staveb a drobných úprav na vodních tocích. „K financování akcí využíváme kromě vlastních zdrojů také programy a dotace Ministerstva zemědělství i Evropské unie,“ uvedl generální ředitel Lesů ČR Daniel Szórád. Podle něj se nyní vodohospodáři nejvíce soustředí na zadržení vody v krajině a budování protipovodňových opatření. V zemi se tak upravují desítky vodních toků, staví nebo se připravuje dokumentace k výstavbě retenčních vodních nádrží v lesích. „V příštím roce se začne u Nasavrk v Kraji Vysočina s opravou a dostavbou pěti retenčních nádrží a mokřadních rybníků. Na Frýdlantsku je rozestavěna jedna retenční nádrž, pro dalších jedenáct v Libereckém kraji je připravena projektová dokumentace,“ říká Václav Lidický, výrobně technický ředitel Lesů ČR. Do roku 2020 podnik plánuje realizaci 170 větších staveb – protipovodňových opatření, malých vodních nádrží a rozsáhlejších oprav koryt potoků. „Odhadujeme miliardové náklady,“ dodává Lidický.

Letos se například začne v Němčicích v Pardubickém kraji budovat za 56 milionů korun poldr, tedy suchá nádrž, která zachytí povodňovou vlnu. Skončit by se měla v tomto roce také úprava dvoukilometrového úseku na Hodonínce. „Břehy zpevní kámen a v některých částech stavby i zdi, dno pokryjí kamenné pásy. Koryto se také rozšíří, takže pojme více vody,“ řekl ke stavbě za 10,4 miliony korun v Olešnici na Moravě v Jihomoravském kraji Tomáš Hofmeister, vedoucí odboru vodního hospodářství z lesů ČR. Obdobná stavba za 7,8 milionů korun na kilometrovém úseku by se měla letos dokončit v Javorníku v Olomouckém kraji. S realizací protipovodňových opatření se v roce 2016 začalo také v Třemešné v Moravskoslezském kraji na toku Mušlov. Stavba za 21, 4 miliony korun má být příští rok hotová. „Naše stavby jsou investicí do budoucnosti. Zvyšují protipovodňovou ochranu obcí, stabilizují koryta vodních toků, zadržují vodu v krajině a zlepšují podmínky pro život vodních organismů,“ doplňuje generální ředitel Szórád.

Naše voda, foto Lesy ČR (Hodonínka)

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině, Rybářství a rybníkářství