Vodohospodářská stavba roku 2015: Uzávěrka přihlášek je 15. února 2016

2. října 2015 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Prevence povodní, voda v krajině

vodohospodářská stavba roku 2014 - ÚV Kroměříž - IMG_2896

Stejně jako v předchozích letech bude nastávající ročník soutěže „Vodohospodářská stavba roku“ vyhlášen ve dvou hlavních kategoriích, z nichž každá bude mít dvě podkategorie podle investičních nákladů. Uvádí to na svých stránkách Svaz vodního hospodářství ČR (SVH).

Svaz je spolu se Sdružením oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK ČR) vyhlašovatel soutěže pod garancí ministerstva zemědělství a ministerstva životního prostředí. V první hlavní kategorii budou o ocenění soutěžit stavby pro zásobování pitnou vodou a odvádění a čištění odpadních vod, ve druhé pak stavby sloužící k umělému vzdouvání, zadržování a usměrňování povrchových vod, ochraně před škodlivými účinky vod či k úpravě vodních poměrů nebo k jiným účelům sledovaných zákonem o vodách.

Formulář závazné přihlášky a další podrobné instrukce jsou zeveřejněny na webových stránkách organizátorů – www.svh.cz a www.sovak.cz. Další bližší informace a podrobnosti k vyhlášení soutěže poskytne zájemcům sekretariát SVH na telefonu 257 325 494 nebo na e-mailové adrese: info@svh.cz.

Naše voda, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Prevence povodní, voda v krajině, Voda a naše peněženka, Vodovody a kanalizace