Vodohospodáři zlepšují průtok v Hloučele pod Plumlovem

Aktualizováno 8. srpna 2013 | Rubrika: Přehrady a vodní díla , Prevence povodní, voda v krajině

240320132488

Z důvodu neustálého poklesu průtoků přistoupilo Povodí Moravy, s.p., po dohodě s biologickým dozorem Petrem Loykou, od středy k nalepšování průtoků v Hloučele pod vodním dílem Plumlov. Oznámilo to Povodí Moravy.

V minulých dnech probíhal aktivní transfer živočichů a ryb z Hloučely do stabilních tůní a do vodního toku Romže. V současnosti však již nejsou tyto vytipované lokality dostatečně zvodnělé, proto je prakticky jedinou šancí, jak pomoci biotopu Hloučely, navýšení průtoku Hloučely. V případě přetrvávajících problémů může být přijato i další opatření v podobě pozvolného nalepšování z Podhradského rybníka. Jedná se o mimořádné opatření k záchraně celého vodního ekosystému v řece Hloučele.

Naše voda

Související rubriky: Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině