Vodohospodáři vyměňují potrubí v Příbrami v Mariánské ulici

Aktualizováno 13. srpna 2012 | Rubrika: Vodovody a kanalizace

ilustrační foto

V rámci generální rekonstrukce Mariánské ulice v Příbrami je současně prováděna výměna vodovodního a kanalizačního potrubí. Vodohospodáři 1. SčV, a.s. mění i přípojky a budují dešťovou kanalizaci, řekla dnes Kristina Blaszczyková, mluvčí 1. SčV.Cílem stavby je odstranění vysoké poruchovosti původní kamenné stoky, zlepšení distribučních podmínek dodávané pitné vody a snížení jejích úniků. Rekonstrukce si vyžádá krátkodobé odstávky vody.

„V rámci obnovy plánujeme vyměnit stávající splaškovou kanalizaci a položit dešťovou, která zde dosud chyběla. Ta v budoucnu umožní samostatný odvod dešťových a odpadních vod z celé ulice,“ uvedla Blaszczyková. Vodohospodáři zároveň vyměňují a rozšiřují zdejší vodovodní řady kvůli lepším tlakovým poměrům v horní polovině Mariánské ulice. Při rekonstrukci hlavního potrubí vodohospodáři z 1. SčV postupně nahradí také všechny stavbou dotčené přípojky.

„Z vodohospodářského hlediska je klíčovým přínosem stavby oddělení znečištěných odpadních vod z domácností od vod dešťových a zároveň odstranění poruchovosti původní kamenné stoky. Ta způsobovala opakované propady vozovky a chodníků,“ upozornila Blaszczyková. Cílem rekonstrukce je také zkvalitnění dodávek pitné vody a snížení úniků vody v původním technicky špatném a zastaralém vodovodním systému. Kvůli náročnosti akce bude docházet ke  krátkodobým odstávkám pitné vody.

„Odstávky občanům předem hlásíme a zároveň zajišťujeme náhradní zásobování přistavenými voznicemi,“ sdělila Blaszczyková. Rekonstrukce má skončit v první polovině listopadu letošního roku. Jejím investorem je město Příbram.

Naše voda

Související rubriky: Vodovody a kanalizace