Vodohospodáři vyčistili tři vodní toky na Moravě

Aktualizováno 8. října 2012 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Prevence povodní, voda v krajině

ilustrační foto

Vyčištění trojice vodních toků v oblasti své působnosti ohlásili v uplynulých týdnech pracovníci závodu Horní Morava. Oznámila to portálu Naše voda mluvčí Povodí Moravy Gabriela Tomíčková.

Na Oklukách v intravilánu města Uherský Ostroh také sanovali břehové nátrže, které vznikly převážně odklonem proudnice po založení černých skládek neukázněnými občany. „Situaci navíc komplikuje ukládání odplavené zeminy dále po toku,“ uvedl ředitel závodu Střední Morava (Povodí Moravy, s.p.) Pavel Cenek.

Stejně jako u ostatních toků i zde využili vodohospodáři kráčející rypadlo, které odtěžuje vzniklé nánosy a těmi posléze opravuje nátrže. Navršený odpad, především pneumatiky, pak skončil na skládce.  Postupné usazování sedimentů vlivem kolísavých průtoků bylo patrné i na Lipině, protékající obcí Zborovice na Kroměřížsku. Zvýšené průtoky pak díky zmenšené kapacitě koryta potrápily v uplynulých letech místní obyvatele lokálními povodněmi. „Spolu s pracovníky obce jsme zbavili sedimentů více než jeden kilometr toku,“ připomněl vedoucí provozního úseku závodu Martin Zábrana.

Odstranit riziko zaplavení okolních nemovitostí se podařilo i na Němčanském potoce a jeho levostranném přítoku, dříve zanesených sedimenty. Soutok je přímo v zastavěné části Němčan na Vyškovsku, těsně pod silničním mostem. Po těžbě nánosů zůstalo pročištěné koryto a mostní objekt až na původní opevnění.

Naše voda

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Prevence povodní, voda v krajině