Vodohospodáři vítají schválení upravené novely zákona o vodách

9. října 2016 | Rubrika: Nápoje a voda v potravinách , Podnikání s vodou a zákony

vypust-ucov-praha-vltava

Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK ČR) vítá schválení návrhu novely zákona č. 254/2001 Sb., o vodách. Uvádí to web sdružení s tím, že návrh novely schválila Vláda ČR pod jednacím číslem 340/16.

„Tento návrh neobsahuje ustanovení, týkající se změny poplatkové politiky v oblasti odběru vod podzemních a vypouštění odpadních vod do vod povrchových. Svým obsahem tak odpovídá původnímu záměru, a tím je zejména implementace legislativy Evropské unie,“ konstatuje ve svém stanovisku SOVAK ČR.

Novela upravuje nově převod poplatkové agendy či regulaci geologických prací spojených se zásahem do pozemku. Zaveden je plně i proces posouzení možnosti zhoršení stavu záměrem dotčených vodních útvarů a zpřesněna je definice odpadních vod či oblast závadných a nebezpečných látek. Dotčená byla i ustanovení, týkající se ochrany před povodněmi a záplavových území nebo zpřesněna sankční ustanovení a podmínky vodoprávního dozoru ve vodním zákoně.

Zdroj: www.sovak.cz, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

Související rubriky: Nápoje a voda v potravinách, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace