Vodohospodáři varují před vyléváním tuků do kanalizace

13. prosince 2013 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Pokuty až do výše 15 000 korun hrozí lidem, jejichž přičiněním dojde k ucpání kanalizace prostřednictvím odpadu z potravin nebo tuků. Upozornila na to dnes mluvčí společnosti Středočeské vodárny Lenka Kozlová.

Zdá se to velmi snadné, vylít olej ze smažení kapra či řízků do kanalizace. Nerudovská otázka – „kam s tím“ je vyřešena. A tak vesele se z domácností vypouštějí vody plné tuků a zbytků potravin. Vždyť kanalizace a čistírna odpadních vod to zvládne. „Je snadné po smažení olej vylít do kanalizace. Bohužel si nikdo neuvědomuje, že tuk v kanalizačním potrubí ztuhne. Tím dochází k jeho usazování a následnému zanášení potrubí kanalizační přípojky a kanalizace. Což má za následek omezenou průtočnost v kanalizačním potrubí,“ podotýká ale Tomáš Hloušek, technolog pitných a odpadních vod Středočeských vodáren. „Přebytečný tuk z domácností se odevzdává ve sběrných dvorech. Tím se předejde zbytečným výdajům spojených s čištěním kanalizační přípojky, ale i starostem s ucpanou přípojkou nejen v době vánočních svátků,“ upozornil Hloušek. Náklady spojené s čištěním kanalizační přípojky a kanalizace přitom hradí vlastník kanalizační přípojky.

Stejný problém s ucpáním kanalizační přípojky a stoky způsobují domácí kuchyňské drtiče. Drtiče jsou na likvidaci kuchyňského odpadu, který je tvořen potravinovým odpadem vznikajícím při přípravě jídel a také zbytky těchto jídel. Ale pozor, kanalizace slouží výhradně pro odvádění a zneškodňování odpadních vod a nelze připustit, aby do tohoto systému byly odváděny odpady, např. rozmělněný kuchyňský odpad. Jako s odpadem s ním musí být nakládáno.

Při instalaci drtiče kuchyňského odpadu s následným vypouštěním zdrtků do veřejné kanalizace odpadní vody výrazně překračuje limit obsahu nerozpuštěných látek. Středočeské vodárny vypouštění takto znečištěných odpadních vod z domácností hodnotí, jako neoprávněné vypouštění odpadních vod. To je v rozporu s kanalizačním řádem a s uzavřenou smlouvou o odvádění odpadních vod. Odběratel se tak vystavuje sankcím, a to peněžním až do výše 15 000 korun nebo i přerušení dodávky vody a odvádění odpadních vod.

Naše voda, foto Středočeské vodárny

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Voda a naše peněženka, Vodovody a kanalizace