Vodohospodáři seznámili kraj s oblastmi nejvíce ohroženými povodněmi

7. května 2014 | Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě , Podnikání s vodou a zákony

Povodeň poté - vnitřek auta_n

S mapou povodňových rizik seznámili tento týden zástupce Moravskoslezského kraje představitelé ministerstva životního prostředí a Výzkumného ústavu vodohospodářského Tomáše Garrigua Masaryka v Brně (VPV TGM). Informovala o tom Česká televize.

Centrální mapa povodňového nebezpečí a rizik je projektem Ministerstva životního prostředí, které tímto plní povodňovou směrnici Evropské unie. Modrá barva znamená oblast středního nebezpečí, červená oblast znamená vysokého nebezpečí, vyšrafovaná hnědé plochy jsou v mapách oblastmi, které jsou určené pro bydlení.

Podle členky metodického týmu VPV TGM Pavly Štěpánkové jsou mapy povodňových rizik založeny na hloubkách rychlosti vody v zaplaveném území a na době opakování toho jevu. Povodňové mapy mají mimo jiné sloužit obcím pro územní plánování. Tam, kde je nebezpečí vysoké, by raději neměla vznikat žádná nová zástavba.

Podobná, respektive doplňková mapa vznikla na Vysoké škole báňské. Na rozdíl od té centrální nevychází z daných 5 až 500-letých průtoků, ale z aktuální předpovědi počasí.

Zdroj: Česká televize, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

Související rubriky: Co bychom měli vědět o vodě, Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině, Voda a naše peněženka