Vodohospodáři v severních Čechách využili Den země k osvětě o vodě

26. dubna 2012 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

Ceska-Lipa-COV2

Světový den Země oslavili žáci Základní školy Slovanka v České Lípě se zaměstnanci společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. (SčVK). Portál Naše voda o tom informovala mluvčí SčVK Iveta Kardianová.

Kromě toho, že vodohospodáři vysázeli společně se žáky v areálu Čistírny odpadních vod (ČOV) v České Lípě šedesát stromů, se mohly děti také seznámit s tím, co se děje s vodou na ČOV po svedení z domácností. S procesem čištění odpadních vod je seznámil ředitel Oblastního závodu Liberec Ladislav Švec.

Akce se zúčastnil i zástupce města.„Já jako pedagog oceňuji výchovu dětí k péči o přírodu. Akce Stromy pro život dala nejen dárek Zemi k jejímu svátku, ale hlavně ujasnila dětem, proč je důležité čistit odpadní vodu,“ sdělil místostarosta České Lípy Tomáš Vlček.

„Standardně pořádáme exkurze, kterých se zúčastňují žáci základních a středních škol. Chtěli jsme dětem v České Lípě umožnit oslavit den země společně s vodohospodáři a výsadbou stromů zkrášlit krajinu v okolí čistírny v rámci tohoto ekologického programu, poznamenala Kardianová.

„Jsme rádi, že díky dlouhodobé obchodní spolupráci se společností SčVK a jejich zapojení do našeho ekologického programu Stromy pro život®, můžeme část stromů letos vysadit právě v objektech, které obhospodařují Severočeské vodovody a kanalizace, pochvaloval si i projektový manažer společnosti Office Depot Karel Krátký.

Činnosti spojené s výrobou pitné vody a čištěním odpadních vod, kterými se SčVK patřící do skupiny Veolia Voda zabývá, jsou s přírodou velmi úzce spjaté už ze své podstaty. Veolia Voda, člen mezinárodní skupiny Veolia Environnement, využívá v první řadě svého vlastního technologického know-how a snaží se minimalizovat dopad svých činností na životní prostředí. Kromě své hlavní činnosti se ale snaží i jinak přispívat ke zlepšení kvality života v oblastech, kde společnost působí.

Stromy pro život® je ekologický program společnosti Office Depot, která za každých 50 prodaných balíků papíru Office Depot nebo Papirius vysadí za zákazníka jeden strom. Program je realizován pod záštitou Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze. Od roku 2003, kdy projekt Stromy pro život odstartoval, se podařilo českou zeleň obohatit o více než 200 000 stromů.

Naše voda

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Prevence povodní, voda v krajině, Vodovody a kanalizace