Vodohospodáři: Rizika sucha nelze ani v ČR podceňovat

Aktualizováno 22. března 2017 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

přehrada Lipno - IMG_0867

I v období, kdy na první pohled nehrozí nedostatek vody, se musíme na rizika sucha a změn klimatických podmínek připravovat. Na dnešní tiskové konferenci ke Světovému dni vody to uvedl předseda představenstva Svazu vodního hospodářství ČR (SVH) Petr Kubala.

I přes letošní vyšší nadílku sněhu jsou podle Kubaly aktuálně výrazně nižší stavy vody v ČR především u mělkých vrtů, a to na většině území země. Nejhorší situace je tradičně na jižní Moravě, ale i na Hané, ve východních Čechách i na části Vysočiny. Podle informací Českého hydrometeorologického ústavu z tohoto týdne se sice díky dešťovým srážkám zvýšila v uplynulém týdnu vlhkost půdy v povrchové vrstvě, v hlubších vrstvách je ale zvýšení vlhkosti nevýrazné.

Pro správce vodních toků, vodohospodáře a celou společnost je tak stále aktuální snaha zvýšit schopnost krajiny zadržovat vodu (retenci vody v krajině). K tomu vede celá řada opatření, která je nutné vnímat komplexně, ne je stavět proti sobě. „Naše společnost musí dosáhnout sjednoceného pohledu a vytvářet synergické efekty kombinací přírodě blízkých, ale i technických opatření v krajině, podle místních podmínek. Žádný model nelze uplatňovat plošně,“ zdůraznil Kubala. Problematiku zachování vodních zdrojů je podle něj nutné odpolitizovat a shodnout se na opatření, která přesahují mandát jednoho volebního období. „Pokud se nám to nepodaří, mohou se projevy měnícího se klimatu projevit i na území naší země již v horizontu několika příštích let,“ varuje Kubala.

SVH proto podporuje veškerá opatření zlepšující stav naší krajiny, jako je budování malých vodních nádrží a návrat drobných vodních ploch do krajiny, včetně mokřadů, opatření k revitalizaci vodních toků i potřebné změny při obhospodařování zemědělských pozemků s cílem snížit rizika vodní eroze a sucha. „Nesmíme však zapomínat ani na opatření k zásobování obyvatel pitnou vodou, jako je případné propojování vodárenských a vodohospodářských soustav a rovněž nemůžeme činit taková opatření, která znemožní budoucím generacím výstavbu vodních děl (přehrad), pokud to bude potřeba,“ konstatoval Kubala.

Vodní plochy z naší země přitom neustále mizí. V historické minulosti činila například celková plocha rybníků 182 000 hektarů, v současné době ale zaujímají rybníky jen zhruba 52 000 hektarů vodních ploch. Jen od roku 1948 se zkrátila délka vodních toků o třetinu, ze 76 000 kilometrů na současných 57 000 kilometrů. Za stejné období zmizelo z naší krajiny také 950 000 hektarů mokřadů. Podle „Statistické ročenky České republiky 2016“ je dnes na území ČR pouze 165 000 hektarů vodních ploch.

Naše voda, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině, Vodovody a kanalizace