Vodohospodáři rekonstruují také historickou kanalizaci v Ústí nad Labem

Aktualizováno 1. listopadu 2013 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Voda a naše peněženka

zarostlé potrubí IMG_8393

Na několika místech v Ústí nad Labem probíhá v současné době rekonstrukce historické, i přes 100 let staré kanalizace. Informoval o tom mluvčí Severočeské vodárenské společnosti (SVS) Jiří Hladík.

První z akce je rekonstrukce stávající betonové kanalizační stoky v části Londýnské ulice, která byla uvedena do provozu roku 1926. Odvádí odpadní vody z Londýnské ulice, z části Pasteurovy ulice a z části Moskevské ulice. Stoka je uložena v místní komunikaci v hloubce 2,5 – 3,5 m. Jde o lokalitu s vysokou dopravní frekvencí. Kanalizace je vlivem stáří ve špatném technickém stavu, vysoce zkorodovaná (nad 50%), má zborcené stěny a místy chybějící dno, takže vznikají kaverny. V předmětném úseku jsou uloženy také vodovodní řady různého stáří z litiny, oceli a PVC, které však rekonstrukci nevyžadují.

V rámci investiční akce SVS bude pro kanalizaci použito potrubí z kameniny o vnitřním průměru 400 mm v délce 208 metrů. Součástí stavby bude přepojení stávajících 15 kanalizačních přípojek a rekonstrukce 4 revizních kanalizačních šachet. Rekonstrukce bude provedena v otevřeném paženém výkopu ve stávající trase.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 10. října 2013 zhotoviteli, který v tuto chvíli zajišťuje vytyčení inženýrských sítí, zřízení dopravního značení a výkopová povolení. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 30. listopadu 2013.

Předmětem rekonstrukce je i vodovodní řad v Pivovarské ulici z roku 1910. Jde o potrubí z litiny o vnitřním průměru 80 mm, uložené v komunikaci v hloubce do 2 m. Je inkrustovaný a silně zkorodovaný.  Vodovodní řad v Dlouhé ulici je z roku 1985. Jde také o litinu o vnitřním průměru 80 mm, v délce 26 metrů. Je inkrustovaný a začíná korodovat. SVS rozhodla o rekonstrukci obou úseků vodovodu v rámci jedné stavby. V uvedených ulicích je kanalizace různého stáří i materiálů, která je podle kamerových prohlídek v dobrém stavu a rekonstrukci nevyžaduje.

Nově bude v Pivovarské ulici použito potrubí z litiny o vnitřním průměru 80 mm v délce 104 metrů. V Dlouhé ulici se použije litinové potrubí o vnitřním průměru 200 mm v délce 28 metrů.  Součástí stavby bude přepojení stávajících 5 vodovodních přípojek na trase a propojení na stávající navazující řady. Rekonstrukce bude provedena v otevřeném paženém výkopu ve stávající hloubce uložení i trase.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 10. října 2013 zhotoviteli. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do konce listopadu 2013.

Naše voda, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Voda a naše peněženka, Vodovody a kanalizace