Vodohospodáři nabádají: Sledujte kvalitu vody ve své studni

3. března 2017 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

foto: Boris Renner, tel: 777 581 980 © 2015m www.ostravaci.cz, www.studiorenner.cz, www.videominuta.cz

Kvalita vody ve studních se mění také v závislosti na klimatických faktorech. Připomíná to mluvčí společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava (SmVaK) Marek Síbrt.

Po jarním tání je proto podle něj třeba stejně jako po povodních nebo při suchu zkontrolovat, jakou vodu ze studně pijeme. Správná péče o kvalitu vody ve studni může předejít zdravotním komplikacím z nežádoucích látek, které v ní mohou být přítomny. Není odpovědné spoléhat pouze na naše smysly, které nejsou v řadě případů schopny na rozdíl od laboratorních analýz přítomnost nevhodných látek ve vodě zachytit.

Zhruba 90 % lidí v České republice je zásobováno vodou z veřejných vodovodů. Stačí otočit kohoutkem a teče prakticky neomezené množství vody v naprosté většině případů v dobré kvalitě. Zbývajících 10 % obyvatel je závislých na vodě z veřejných nebo domovních studní. Další zhruba pětina obyvatelstva používá vodu ze studní na chalupách, chatách o víkendech a na dovolené.

Společnost Aqualia infraestructuras inženýring (AII) doporučuje před příchodem jara majitelům studní provádět nejen pravidelné čištění a údržbu studny po zimním období, ale také věnovat pozornost kontrole kvality svých zdrojů. Lidé využívající studny často nevěnují pozornost tomu, zda je jejich voda zdravotně nezávadná a nepředstavuje pro ně zdravotní riziko. Platná legislativa jim pravidelné kontroly v případě, že využívají pitnou vodu ze studny jen pro své potřeby, nepřikazuje. Podle expertů je ale potřeba kvalitu vody ve studních pozorně sledovat a minimálně jednou ročně nechat ověřit experty. Nejvhodnější období je právě nyní, kdy končí zima a roztál sníh, který zvyšuje hladinu podzemní vody.

„Laboratorní analýza dokáže díky chemickým a mikrobiologickým parametrům vody odhalit zdroje znečištění přírodního původu, ale i chemické kontaminace ze zemědělství a průmyslu. Na základě přesných výsledků analýz lze navrhnout opatření, která pomohou k dosažení vyhovující kvality vody,“ říká vedoucí laboratoří společnosti AII Lucie Chlebková.

Špičkově vybavená Centrální laboratoř společnosti v Ostravě-Mariánských Horách poskytuje komplexní služby pro měření kvality vody. Ročně vyhotoví více než 6 000 vzorků, přičemž čtvrtina z nich je komplexně monitorována podle 90 různých kvalitativních kritérií.

„Provádíme chemické, mikrobiologické, biologické i senzorické zkoušky všech typů vod. Kromě naší akreditované Centrální laboratoře působíme v regionu také v areálech čistíren odpadních vod v Havířově, Třinci, Novém Jičíně a Opavě, kam je možné vzorky odpadní vody dovézt, nebo v areálech úpraven vod v Podhradí u Vítkova a Nové Vsi u Frýdlantu nad Ostravicí, kde rovněž přijímáme vzorky pro rozbory pitné vody,“ vysvětluje Chlebková.

Co má vliv na kvalitu vody ve studni?

Klimatické faktory – tání sněhu, povodně, sucho
Materiál využitý pro stavbu studny, vrty a  rozvody vody
Okolní prostředí – možná kontaminace například ze zemědělské nebo průmyslové činnosti
Geologické nadloží – může mít vliv na přítomnost manganu, železa a dalších kovů – je možné využít kvalitní filtry

Veškeré další informace lze najít na webu www.ai-inzenyring.cz

Naše voda, foto (laboratoře) SmVaK

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace