Vodohospodáři z EU i ČR jsou pro úplný zákaz glyfosátu

Aktualizováno 9. června 2016 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

Želivka -nádrž Švihov - DSC_2981

Možný zákaz používání glyfosátu by výrazně zvýšilo kvalitu povrchových vod. Evropské sdružení vodohospodářských společností (EUREAU) i Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK) proto odmítají další neodůvodněné prodlužování používání glyfosátu v pesticidech.

K takovému kroku by měla EU podle vodohospodářů poté, co budou na trhu k dispozici alternativní přípravky, které je ale nutné analyzovat a zjistit jejich účinky především pro lidský organismus. V současné době je sice známo zhruba devět takových látek, které by mohly glyfosát nahradit, každá z nich má ale kromě schopnosti hubit na polích plevely další vedlejší účinky, které nejsou zcela prozkoumány. Naopak glyfosát v současné době poměrně dobře prozkoumán je a jeho pozůstatky lze detekovat ve vodě i v těle člověka.

Do povrchových vod se glyfosát dostává splachem pesticidů z polí, a pokud jde o zdroje pitné vody, musí se taková voda upravovat v úpravnách vod. Nejrozšířenější technologií pro odstraňování pesticidních látek je kombinace ozonizace a filtrů s granulovaným aktivním uhlím tak, jak je tomu například na úpravně vody v Plzni. Voda však ani zdaleka není hlavním zdrojem pozůstatků glyfosátu, které se mohou do lidského organismu dostat. V mnohem větší míře se totiž tyto pozůstatky do těla dostávají paradoxně ze zdrojů, které jsou symbolem zdravého stravování – z ovoce a zejména zeleniny, která je zavlažována vodou z povrchových zdrojů. Vzhledem k tomu, že v ČR se na tyto účely používá prakticky jen povrchová voda, je proto podle vodohospodářů glyfosát třeba co nejrychleji zakázat.

Nejvyšší obsah glyfosátu v povrchových vodách byl zjištěn ve Švédsku (370 µg/l), Irsku (186 µg/l) a v Belgii (139 µg/l). Zřejmě i proto bylo na jednání ministrů zemědělství, které proběhlo tento týden, proti úplnému zákazu používání glyfosátu právě Švédsko a spolu s ním i Dánsko, Francie a Nizozemí. ČR naopak podporuje, jak jsme již na portálu Naše voda informovali, časové omezení registraci a zúžené možnosti použití.

Vzhledem ke končícímu povolení pro používání glyfosátu v EU v červnu tohoto roku je přitom velmi pravděpodobné, že Evropská komise navrhne další výrazné zpřísnění podmínek použití nad rámec již navržených opatření, kterými jsou zákaz kombinace glyfosátu v produtech rostlinné péče s PEOA (polyethylenoxid amid), omezení používání na veřejných prostranství a také před obdobím sklizně. Zatížení povrchových vod glyfosátem by se tak mělo i v ČR dále snížit, přičemž je vhodné vědět, že i díky nižší intenzitě používání pesticidů v ČR je situace u nás oproti Švédsku a dalším zemím EU podstatně lepší. Což je jedna z dobrých zpráv, o kterých by měla česká veřejnost vědět.

Naše voda – Petr Havel, ilustrační foto naše voda – Nina Havlová

 

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Komentář týdne, Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla, Statistiky a kauzy, Vodovody a kanalizace