Vodohospodáři v ČR platí za zdroje vody mnohem více než v zahraničí

11. prosince 2015 | Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě , Nápoje a voda v potravinách

přehrada Březová - IMG_3265

Jedním z důležitých nákladů, které se promítají do cen vodného a stočného pro konečného spotřebitele jsou poplatky, které platí vodohospodářské společnosti za čerpání zdrojů pitné vody. Tyto poplatky jsou v ČR výrazně vyšší než v zahraničí.

Vyplývá to z analýzy poplatků za odběr povrchové i podzemní vody, kterou mají vodohospodářské společnosti. Z nich plyne, že největší rozdíly jsou především v poplatcích za ceny povrchové vody, v tuzemské praxi jde především o zdroje pitné vody z našich přehrad.

V ČR se přitom pohybuje rozpětí poplatků za 1000 kubíků vody mezi 146,25 až 329,07 eury, což je dvakrát až třikrát více, než je tomu na Slovensku a mnohonásobně více v porovnání s ostatními státy, jichž se analýza týká. Na Slovensku činí rozpětí poplatků za odběr 1000 kubíků povrchové vody 60 až 112,2 eur, v Maďarsku ale jen 8,9 až 23,73 eur a například v Rumunsku je pevně daná výše poplatků na úrovni 11,33 eur za tisíc kubíků. To samé se týká Francie, kde činí poplatky 170 eur za 1000 kubíků povrchové vody. Z analyzovaných poplatků se naší zemí nejvíce blíží Německo, tam je ale rozpětí poplatků od nuly do 310 eur za 1000 kubíků vody, což znamená, že v některých případech vodohospodářské společnosti neplatí za odběr povrchových vod nic.

Nižší rozdíly jsou v poplatcích za odběr podzemních vod, i v tomto případě ale platí vodohospodáři v ČR nejvyšší poplatky ze sledovaných zemí, a to 73,13 eur za 1000 kubíků. Na Slovensku je pevná cena 33,22 eur, v Maďarsku 35,60 eur, v Rumunsku 13,03 eur a v sousedním Německu jsou poplatky za odběr podzemních vod nastaveny stejně jako v případě poplatků za povrchové vody, tedy v rozpětí od nuly do 310 eur za 1000 kubíků vody.

Naše voda, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

Související rubriky: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Podnikání s vodou a zákony, Voda a naše peněženka, Vodovody a kanalizace