Vodní a rybářské náměty v erbech našich obcí: Hájek

27. srpna 2014 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

erb Hájek

Seriál prezentace obcí a měst v ČR, které mají ve svém erbu s vodou související symboly, pokračuje obcí Hájek. Připravuje jej pro vás facebooková verze portálu Naše voda.

První písemná zmínka o existenci Hájku (dříve Grasengrün) ležící asi 4 km od Ostrova nad Ohří pochází z r. 1409. Od počátku 16. století byla trvalou součástí ostrovského panství (do r. 1848 postupně majetek hrabat Šliků, vévodů sasko-lauenburských, markrabat bádenských a toskánského velkovévody Ferdinanda III.) Dnes je Hájek malou vsí bez významných historických památek. Přesto se zde zachovaly pozůstatky bývalé tvrze (tvrziště se stopami valu a vodního příkopu, avšak s absencí jakýchkoliv písemných zpráv). Okolí obce se vyznačuje krásnou přírodou (kopec Jahodník, přírodní rezervace Ostrovské rybníky, obora). Obec Hájek zahrnuje také integrované osady Nová Víska a Nejda, v níž stojí kaple sv. Jana Nepomuckého a morový sloup z 1. poloviny 19. století.

Facebook Naše voda

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Podnikání s vodou a zákony