Vodní a rybářské náměty v erbech našich obcí: Český Těšín

4. března 2014 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

Český Těšín erb

Seriál prezentace obcí v ČR, které mají ve svém erbu s vodou související symboly, pokračuje po krátké odmlce obcí Český Těšín. Informuje o tom facebooková verze portálu Naše voda.

Český Těšín najdete ve východním výběžku České republiky asi 50 kilometrů východně od města Ostravy. První zmínka o Těšíně je z 23. dubna roku 1155. Jednalo se o bývalý hrad Těšín (Tescin), který byl střediskem hradského obvodu – kastelánie. V podhradí na opevněném ostrohu nad řekou Olší pak vzniklo roku 1223 město.

Znak Těšína, historického sídla těšínských knížat, se vyvinul z obrazu městské pečeti, známé sice až z otisku z roku 1406, avšak užívané nepochybně již ve století předcházejícím. Srozumitelná symbolika vyjadřuje zděnými věžemi s otevřenou branou opevněné město, případně knížecí hrad, blíže specifikované vodním tokem v jeho úpatí – řekou Olzou a vznášející se orlice v modrém poli – také jednoznačně určuje tinktury městského znaku, takže určitou variabilitu je možno pozorovat pouze v případě věží a brány, zobrazovaných někdy ve zlatém provedení, jindy ve stříbrném, a řeky Olzy, zaměňované také omylem za zelený trávník či trojvrší. V uvedené podobě přetrval těšínský městský znak staletí a dočkal se i roku 1920, kdy se začíná psát nová kapitola nejen v dějinách města, ale také v jeho heraldické symbolice.

Původní hrad byl v 17. století soustavně rozebírán na stavební materiál. Nyní na jeho místě stojí zámek z roku 1838, který postavili Habsburkové.

Zdroj: Facebook Naše voda, foto Naše voda

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě